zpět

Hedging

Hedging je finanční strategie, která se používá k minimalizaci rizik, která mohou být spojena s výkyvy tržních cen. Principem hedgingu je vytvoření investice, která by měla kompenzovat ztráty při jiné investici. Tato technika je často využívána investory s cílem zajistit stabilní a předvídatelné výnosy z jejich investic.

Hedging: Použití

Hedgingové strategie mohou být aplikovány na širokou škálu finančních instrumentů, včetně akcií, dluhopisů, komodit, derivátů a měn. Například, pokud investor vlastní akcie společnosti a obává se jejich možného poklesu, může zakoupit put opci, která mu umožní prodat akcie za předem stanovenou cenu. Tímto způsobem je schopen se chránit před ztrátou hodnoty své původní investice.

Hedgingové strategie

Mezi běžné typy hedgingových strategií patří:

Výhody a nevýhody

Hlavní výhodou hedgingu je snížení rizika. Pomáhá ochránit investiční portfolio před nepředvídatelnými tržními výkyvy. Na druhé straně hedging může také snížit potenciální zisky. Pokud trh roste, hedgingové strategie mohou omezit zisky z investice. Navíc hedging může být nákladný a komplikovaný k implementaci.

Zajímavost

Zajímavostí na závěr je, že název hedging pochází z anglického slova "hedge", což znamená živý plot. Tento termín tedy symbolizuje ochranu. Stejně jako živý plot chrání zahradu před vnějšími vlivy, finanční hedging chrání investice před nebezpečím tržních výkyvů.