zpět

Zneužití programů občanství a trvalého pobytu: Průvodce proti finanční kriminalitě

15.12.2023

Investiční programy pro získání občanství a trvalého pobytu (CBI/RBI) nabízejí rychlý a zjednodušený přístup k novému občanství či pobytu. To může být lákavá možnost pro ty, kteří hledají nový začátek nebo příležitosti v zahraničí. Ale co když tyto programy nejsou tak bezpečné, jak se zdají? Co když jsou využívány zločinci k praní špinavých peněz, podvodům a dalším formám finanční kriminality?

Zisk, rizika a zneužití

Tyto programy investiční migrace, často označované jako "zlaté víza" nebo "pasů", nabízejí rychlý a zjednodušený přístup k občanství či pobytu. Ačkoli mohou přinést růst a příležitosti, mají také stinnou stránku. Tyto programy lákají nejen investory, ale i zločince a korupčníky, kteří by rádi skryli své původy či výnosy zločinů.

FATF, společně s OECD, zkoumá rizika spojená s těmito programy. Tyto rizika nejsou pouze abstraktní myšlenkou; jsou spojeny s úplatky, podvody a korupcí, které mohou zásadně ovlivnit veřejnou integritu, daně a migraci.

Praní peněz, podvody a zneužití

Zločinci mohou využívat investiční programy k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Například mohou investovat do nemovitostí, podniků nebo jiných aktiv, které lze poté snadno prodat nebo převést. Taktéž se tyto programy staly terénem pro podvody na investorech. Zločinci mohou tvrdit, že nabízejí výhodné investiční příležitosti, které ve skutečnosti neexistují.

Světlo na konci tunelu

Zpráva předkládá opatření a osvědčené postupy pro tvůrce politik a ty, kdo mají na starosti tyto programy, jak se vypořádat s tímto rizikem. Včasné, hloubkové analýzy jsou klíčem k porozumění zločineckým mechanismům využívajícím těchto programů. A vlády by měly integrovat opatření, jako je pečlivá kontrola, do navrhování těchto migračních programů.

Rozhodnutí

Investiční programy mohou být jako klíč k novému začátku, ale také jako páka pro ty, kteří se snaží uniknout spravedlnosti. Zjistit, jakým směrem se vydat, je jako stát na rozcestí. S opatrným a informovaným rozhodnutím můžete zabránit temnotě finanční kriminality a vydat se směrem k růstu a příležitostem.

Takže, na co si dát pozor? Na to, co se skrývá za zdánlivě zlatými dveřmi. Pamatujte, investice do budoucnosti může být osvěžující, ale rozhodnutí musí být podpořeno vědomostmi a opatrností. Ať už je to cesta ke světlu nebo k temnotě, volba je ve vašich rukou.

Rizika a skutečnosti

Investiční programy pro získání občanství a trvalého pobytu (CBI/RBI) nabízejí rychlý přístup k novému občanství či pobytu, avšak s sebou nesou značná rizika spojená s finanční kriminalitou. Zpráva FATF ve spolupráci s OECD identifikuje tato rizika, která mohou zahrnovat praní špinavých peněz, podvody a zneužití.

Tyto faktory ukazují, že i přes přínosy, které mohou tyto investiční programy přinést, je nezbytné se zaměřit na řízení a kontrolu, aby nedošlo k zneužití těchto systémů pro finanční kriminalitu. Investiční programy pro získání občanství a trvalého pobytu mají potenciál být přínosem pro společnosti a jednotlivce. Je však důležité si být vědom jejich rizik a podniknout kroky k jejich minimalizaci.
V České republice neexistují programy, které by umožňovaly získat občanství za investici. Existuje však program "Investiční vízum pro podnikatele" (Investor Visa), který umožňuje získat dlouhodobé vízum za investici do českého podnikání. Toto vízum umožňuje držiteli zůstat v České republice po dobu 5 let, a po jeho uplynutí může být prodlouženo.

Tento program však není tak flexibilní jako programy CBI/RBI, které umožňují získat trvalý pobyt nebo občanství. Investor Visa je také spojeno s řadou podmínek, které musí žadatel splnit, včetně investice do českého podniku ve výši nejméně 5 milionů Kč, zaměstnání minimálně 10 zaměstnanců a splnění jazykových požadavků.

V České republice se také objevují snahy o zavedení programu CBI/RBI. V roce 2022 představila vláda návrh zákona, který by umožňoval získat občanství za investici do českého nemovitostního trhu. Návrh zákona však byl kritizován ze strany opozice a nevládních organizací, které varovaly před rizikem zneužití tohoto programu zločinci.

Nakonec je otázkou, zda se v České republice program CBI/RBI skutečně zavede. Pokud ano, bude důležité, aby byl program dobře navržen a implementován tak, aby se minimalizovalo riziko jeho zneužití.

Madeira, autonomní region Portugalska, je jednou z nejznámějších destinací pro CBI/RBI programy. Program Madeira Golden Visa umožňuje získat trvalý pobyt v Portugalsku za investici do nemovitosti v hodnotě nejméně 500 000 EUR. V roce 2022 Madeira vydala více než 1 000 golden visa, což je více než trojnásobek počtu z předchozího roku.

Finanční analytická jednotka (FATF) ve spolupráci s OECD varovala, že programy CBI/RBI mohou být zneužívány zločinci. Zpráva FATF uvádí, že Madeira je jednou z zemí, které jsou nejvíce ohroženy zneužitím těchto programů.

Jedním z konkrétních případů zneužití programu Madeira Golden Visa je případ ruského miliardáře Alexeje Kuzněcova. Kuzněcov byl v roce 2022 zatčen v Portugalsku na základě amerického zatykače za praní špinavých peněz a daňové úniky. Kuzněcov investoval do nemovitosti na Madeiře za 2 miliony EUR v roce 2021, aby získal trvalý pobyt.

Případ Kuzněcova ukazuje, že programy CBI/RBI mohou být zneužívány zločinci k získání přístupu k legálnímu finančnímu systému. Je důležité si být vědom těchto rizik, pokud uvažujete o účasti na programu CBI/RBI.