Články autora: Monika Škubalová

Je specialistou v oblasti compliance a AML. Zaměřuje se na poskytování poradenství a implementaci předpisů, které zajišťují soulad s příslušnými regulacemi a regulacemi týkajícími se finančních transakcí. Její schopnosti a znalosti jí umožňují pomáhat organizacím minimalizovat riziko nedodržení předpisů a ochránit je před finančními zločiny.

Slevy na pojistném: Zkrácené úvazky jako klíč k flexibilitě trhu práce

Podpora zkrácených úvazků v podobě slev na pojistném se stala klíčovým nástrojem pro zvýšení flexibility trhu práce. Více než 85 tisíc…

Sledujete služební auta? Pozor na GDPR!

Moderní technologie nám dávají do rukou moc sledovat pohyb služebních aut v reálném čase. To s sebou ale přináší i řadu otázek týkajících…

Ochrana osobních údajů a kamery: Jak být v souladu s novou metodikou ÚOOÚ

Novým impulzem k diskuzi o ochraně osobních údajů se stala nedávná metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ke kamerovým…

Ochrana osobních údajů v éře umělé inteligence: Co přináší OpenAI a jak se bránit

V současné době, kdy se zapojujeme do interakcí s inovativními technologiemi, vzniká otázka ochrany našich osobních údajů. S příchodem…

Soudržnost v kybernetické bezpečnosti: Jak se vyhnout novým compliance pastem?

V dynamickém světě kybernetické bezpečnosti se česká legislativa chystá na další krok směrem k ochraně informačních systémů a dat. Návrh…

GDPR kontroly v České republice pro rok 2024: Zaměření Úřadu pro ochranu osobních údajů

Evropská unie neúnavně monitoruje, jak správci osobních údajů plní své povinnosti v ochraně citlivých informací. V roce 2024 se toto…

Nepřetržitý odpočinek v pracovním životě: Novinky po novelizaci zákoníku práce

V posledním čtvrtletí loňského roku vstoupila v platnost dlouho očekávaná novela zákoníku práce, přinášející podstatné změny v oblasti…

Práce a rodina v rovnováze: Tipy pro implementaci flexibilních pracovních forem

1.1. 2024 vstoupila v platnost novela zákoníku práce, která s sebou nese klíčové změny v oblasti rodičovské dovolené a flexibilní…

Jak plnit informační povinnost na webu s ohledem na GDPR

Informační povinnost, zakořeněná v zásadě transparentnosti, hraje klíčovou roli v několika právních oblastech, jako je zpracování…

Zdraví a finance jako klíčové faktory

V nedávném průzkumu agentury Ipsos pro BNP Paribas Cardif Pojišťovnu se odhalila znepokojivá křižovatka mezi zdravím a financemi v…

Ochrana obchodních tajemství: Nová cesta pro zaměstnavatele v právním labyrintu

Díky zásadní proměně v roce 2021 se svět ochrany obchodních tajemství stává flexibilnějším a otevírá tak dveře k inovacím pro podnikatele…

Generativní umělá inteligence (GenAI) a její vliv na ochranu osobních údajů

V dnešní době nás obklopuje revoluce v oblasti umělé inteligence, a jedním z klíčových hráčů na poli je Generativní Umělá Inteligence,…