zpět

Změny v oblasti stavebního práva: Nový pohled na kategorizaci staveb a černé stavby

2.11.2023

S nástupem nového stavebního zákona, zákon č. 283/2021 Sb., přinášíme vám postupný přehled významných změn v oblasti stavebního práva. Jaký je nový způsob, jakým jsou kategorizované stavby, a co následuje v klíčových ustanoveních týkajících se nelegálních staveb?

Starý režim kategorizace staveb:
Podle předchozího stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se stavby kategorizovaly do tří základních typů:

Nový režim kategorizace staveb:
Nový stavební zákon přináší odlišné členění staveb:

Černé stavby pod novým režimem:
Významným tématem v novém stavebním zákoně jsou černé stavby, což jsou stavby realizované bez povolení nebo ohlášení v rozporu se stavebním zákonem. Nový zákon zavádí nová ustanovení pro povolení těchto staveb:

Z nového stavebního zákona vyplývají jak kosmetické změny, například v kategorizaci staveb, tak zásadní změny, týkající se povolení černých staveb. Je důležité poznamenat, že nová pravidla nejsou momentálně v platnosti. Přechodné období podle ustanovení § 334a trvá až do 30. 6. 2024, což znamená, že se stále řídíme starým zákonem.

Dopady nového stavebního zákona na praxi:

Je zřejmé, že nový stavební zákon přinese změny a nové výzvy pro všechny zainteresované strany, včetně stavebníků, developerů, stavebních úřadů a architektů. Důležité je, že tyto změny mají potenciál zvýšit transparentnost a řádnost procesu stavebního povolení a eliminovat nelegální stavby, což by mělo vést ke zlepšení kvality stavebního prostředí.

Nicméně, zavedení nových pravidel může také vyžadovat zejména další úsilí a pozornost ze strany profesionálů v oblasti stavebnictví, pokud jde o prokazování dobré víry stavebníků a dodržování nových ustanovení. Je proto klíčové, aby všichni aktéři byli dobře informováni o těchto změnách a měli možnost se na ně připravit.

Připraveni na změny:

Aby se v praxi efektivně zvládly nové požadavky stavebního zákona, je žádoucí, aby stavebníci a profesionálové v oblasti stavebnictví uvažovali o aktualizaci svých postupů a procesů. To může zahrnovat i využití moderního softwaru pro správu projektů a komunikaci se stavebními úřady, což může usnadnit dodržování nových pravidel a minimalizovat rizikové nelegální stavby.

Nový stavební zákon přináší do oblasti stavebnictví změny, které mají potenciál zlepšit kvalitu a řádnost stavebního procesu. Je však důležité, aby všichni zúčastnění byli dobře informováni a připraveni na tyto změny, aby mohli úspěšně pracovat v novém legislativním prostředí.