zpět

Změny v daňovém režimu Česka: Kdo bude platit vyšší daň z příjmů a kdy se rozšíří progrese?

Legislativní změny z roku 2023 v oblasti daní přinesly větší úlevu pro většinu populace. Solidární daň z příjmů pro bohatší byla zrušena a nahrazena novou formou progrese. To výrazně ovlivnilo daňové sazby a přiznání z příjmů občanů.

Ozdravný balíček vlády však přinese významné změny od roku 2024, kdy se progresivní daň z příjmu bude týkat mnohem většího počtu lidí než dosud. Důležité je si však uvědomit, že tyto změny se nebudou projevovat při odevzdávání přiznání za rok 2023.

Nová konsolidace daňového systému znamená výraznější rozšíření okruhu plátců progresivní daně v Česku. Vyšší sazba daně ve výši třiadvacet procent se od roku 2024 bude uplatňovat pro ty, jejichž roční příjmy dosahují minimálně 36násobku průměrné měsíční mzdy podle zákona o nemocenském pojištění.

Pro rok 2024 se tato sazba začne aplikovat na částky rovnající se a vyšším než 1 582 812 korun ročně, což je nižší hranice oproti aktuálnímu roku. Původně se předpokládalo, že tato hranice bude 2 110 416 korun ročně. To znamená, že lidé s příjmy mezi 36násobkem a 48násobkem průměrné mzdy budou mít vyšší zdanění než ti, kteří mají ještě vyšší příjmy.

Změny v daňovém režimu také postihují podnikatele s vysokými příjmy. Ti, kteří vydělali nad určitou hranici v roce 2023, budou platit vyšší daň z příjmů než v minulosti, což znamená, že nové opatření ovlivní jejich daňovou povinnost.

Zásadní je, že vyšší daň se bude týkat pouze částky příjmů nad určeným limitem. Drobní živnostníci budou nadále odvádět patnáctiprocentní daň, avšak u vysokopříjmových jednotlivců se zvýší daňový základ na 23 procent, a to pouze nad určitou hranicí.

Zvýšení základní slevy na poplatníka bude pomáhat částečně plátcům daně z příjmů. Tato sleva se postupně zvyšovala z 24 840 korun na 30 840 Kč. Tato úprava přináší výhody pro všechny daňové poplatníky bez ohledu na výši příjmů.

Příkladně, živnostník s hrubými příjmy ve výši 2 500 000 korun v roce 2020, kdy existovala solidární daň, platil 15 procent z celkových příjmů, a navíc solidární přirážku. Pro rok 2023 by se mu zvýšila daň na 23 procent nad hranicí 1 935 552 korun ročně.

Tato legislativní změna ovlivňuje zejména lidi s vysokými pasivními příjmy z kapitálového majetku nebo pronájmů. Změna také ovlivňuje způsob, jakým se bude danit zaměstnanecký příjem.

Výše daně se tedy mění v závislosti na výši příjmů nad stanovenými limity a rozdílnými sazbami zákonem. Tyto úpravy mají vliv na celý systém zdanění a výpočtu daní z příjmů pro jednotlivce i podnikatele.

Vzhledem ke změnám v daňovém režimu budou lidé s příjmy nad stanovenými limity podléhat novým daňovým sazbám. Tato legislativní změna reflektuje snahu o vyváženější zdanění mezi různými skupinami obyvatelstva. Větší progrese a zvýšené daňové sazby pro vyšší příjmy mají za cíl podpořit spravedlivější rozdělení daňového břemene.

Jednou z klíčových změn je i zvýšení základní slevy na poplatníka, což bude mít příznivý dopad na širší spektrum daňových poplatníků. Tato sleva, jež postupně roste, má za účel snížit daňovou zátěž pro všechny bez ohledu na výši jejich příjmů a přispět k udržení vyváženého daňového systému.

Tyto změny v daňovém režimu mají vliv nejen na jednotlivce, ale i na podnikatele, a to zejména ty s vysokými příjmy z pasivních zdrojů, jako jsou kapitálové investice nebo nájmy nemovitostí. Tyto legislativní úpravy budou dále formovat a upravovat daňovou povinnost jednotlivců a firem v Česku.