zpět

Změny v bodovém systému pro řidiče i zpřísnění pokut: Co byste měli vědět?

15.8.2023

Jste řidičem a zajímá vás, jak se od příštího roku změní pravidla na silnicích? Pokud ano, pak byste měli věnovat pozornost novele zákona o provozu na pozemních komunikacích, která přináší několik zásadních změn v bodovém systému pro řidiče i v pokutách za dopravní přestupky. Co se změní, proč se změní a jak se na to připravit?

Proč se mění bodový systém a pokuty?

Bodový systém pro řidiče platí v České republice od roku 2006 a od té doby se ukázal jako účinný nástroj pro snižování dopravní nehodovosti a zlepšování bezpečnosti na silnicích. Nicméně, po více než 15 letech provozu je potřeba systém aktualizovat a přizpůsobit současným podmínkám a potřebám. Hlavním cílem novely je zjednodušit a zpřehlednit bodový systém, zvýšit odpovědnost řidičů za své chování na silnicích a motivovat je k dodržování pravidel.

Jak se změní bodový systém?

Bodový systém se od 1. ledna 2024 změní následujícím způsobem:
•    Zavedou se pouze tři skupiny trestných bodů namísto dosavadních pěti. Za nejzávažnější přestupky bude uděleno 6 bodů, za středně závažné 4 body a za méně závažné 2 body.
•    Zvýší se počet bodů potřebných k odebrání řidičského průkazu z 12 na 18. Zároveň se zkrátí doba, po kterou body platí, z 12 na 6 měsíců.
•    Zavede se možnost odmazání bodů za absolvování dopravně-psychologického školení nebo za bezchybnou jízdu po dobu 3 let.
•    Zavede se možnost odebrání řidičského průkazu i bez dosažení maximálního počtu bodů, pokud řidič spáchá opakovaně stejný nebo podobný přestupek.

•    Zavede se možnost udělení trestných bodů i za přestupky spáchané mimo území České republiky.

Jak se změní pokuty?

Pokuty za dopravní přestupky se od 1. ledna 2024 změní takto:
•    Zvýší se maximální výše pokuty za blokové řízení z 2 500 na 5 000 Kč.
•    Zvýší se maximální výše pokuty ve správním řízení z 10 000 na 20 000 Kč.
•    Zvýší se minimální výše pokuty za odmítnutí testu na alkohol nebo návykové látky z 10 000 na 25 000 Kč.
•    Zvýší se minimální výše pokuty za řízení pod vlivem alkoholu nebo návykových látek z 10 000 na 25 000 Kč.
•    Zvýší se minimální výše pokuty za překročení rychlosti o více než 40 km/h v obci nebo o více než 50 km/h mimo obec z 2 500 na 5 000 Kč.

Jak se změní rychlostní limity?

Rychlostní limity se od 1. ledna 2024 změní takto:
•    Zvýší se maximální povolená rychlost na dálnicích z 130 na 140 km/h, pokud to bude umožňovat stav vozovky a dopravní situace.
•    Zvýší se maximální povolená rychlost na silnicích pro motorová vozidla z 90 na 100 km/h, pokud to bude umožňovat stav vozovky a dopravní situace.
•    Zavede se možnost snížení maximální povolené rychlosti na silnicích pro motorová vozidla na 80 km/h, pokud to bude vyžadovat bezpečnost provozu nebo ochrana životního prostředí.

•    Zavede se možnost snížení maximální povolené rychlosti v obci na 30 km/h, pokud to bude vyžadovat bezpečnost provozu nebo ochrana životního prostředí.

Jak získat řidičský průkaz od 17 let?

Novela zákona umožňuje získání řidičského průkazu pro osobní automobily už od 17 let, ale s některými podmínkami:
•    Řidič musí absolvovat kurz autoškoly, který může začít už v 15,5 letech.
•    Řidič musí složit teoretickou a praktickou zkoušku, kterou může podstoupit už v 16,5 letech.
•    Řidič musí řídit pod dozorem mentora, kterým může být osoba starší 25 let s řidičským oprávněním alespoň 10 let a bez bodového záznamu.
•    Řidič musí dodržovat nižší limity pro alkohol v krvi (0,0 promile) a nesmí používat mobilní telefon při řízení.

•    Řidič musí mít na vozidle viditelně označenou značku „Z“ (začínající řidič).

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích přináší několik změn, které by měli znát všichni řidiči. Hlavním poselstvím je, že se zvyšuje odpovědnost za dodržování pravidel a zároveň se nabízí možnosti pro prevenci a vzdělávání. Novela také otevírá cestu pro mladší generaci řidičů, kteří budou moci získat zkušenosti pod dohledem mentora. Novela ještě není definitivně schválena, ale je pravděpodobné, že vstoupí v platnost od příštího roku. Proto je dobré se s ní seznámit a připravit se na ni.

redaktorka: Monika Škubalová

Je specialistou v oblasti compliance a AML. Zaměřuje se na poskytování poradenství a implementaci předpisů, které zajišťují soulad s příslušnými regulacemi a regulacemi týkajícími se finančních transakcí. Její schopnosti a znalosti jí umožňují pomáhat organizacím minimalizovat riziko nedodržení předpisů a ochránit je před finančními zločiny.