zpět

Změna pravidel zkoušek z češtiny pro žadatele o trvalý pobyt od ledna 2024: Jak se na to připravit a co očekávat

12.9.2023

Pokud jste cizinec a chcete žít v České republice natrvalo, musíte prokázat, že umíte dobře česky. Od ledna 2024 se změní pravidla zkoušek z češtiny pro žadatele o trvalý pobyt. Co to pro vás znamená a jak se na to připravit?

Konec poukazů a zvýšení maximální ceny

Jednou z hlavních změn je ukončení vydávání a proplácení poukazů na zkoušky z češtiny. To znamená, že žadatelé nebudou mít možnost využít poukazy pro složení zkoušky. Namísto toho budou muset platit za zkoušku přímo. Maximální cena za složení zkoušky se také zvýší z aktuálních 2500 korun na 3200 korun.

Proč se to děje? Ministerstvo vnitra očekává, že tato změna sníží administrativní náklady spojené s vydáváním poukazů a usnadní proces pro žadatele o trvalý pobyt.

Novinkou je, že od ledna 2024 budete muset složit zkoušku z češtiny u akreditovaného poskytovatele. To znamená, že si nemůžete vybrat libovolnou školu nebo organizaci, která zkoušku nabízí, ale musíte si najít tu, která má povolení od Ministerstva školství. Akreditovaní poskytovatelé budou mít jednotný systém hodnocení a kvality zkoušek. Seznam akreditovaných poskytovatelů najdete na webu Ministerstva vnitra.

Jak se tedy připravit na zkoušku? Nejlepší je samozřejmě pravidelně se učit a cvičit český jazyk. Můžete si koupit učebnice nebo cvičebnice pro úroveň B1, navštěvovat kurzy češtiny nebo se učit online. Důležité je také poslouchat česká rádia, sledovat české televizní pořady nebo filmy s titulky a číst české noviny nebo knihy. Pokud máte možnost, mluvte s rodilými mluvčími a nebojte se chybovat.

Před samotnou zkouškou si můžete také vyzkoušet ukázkové testy, které jsou k dispozici na internetu. Například na webu Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu Univerzity Karlovy najdete modelové testy pro úroveň B1 s klíčem a hodnocením. Tak si můžete ověřit, jak byste si vedli na skutečné zkoušce a co ještě potřebujete zlepšit.

Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt není nic strašného, pokud se na ni dobře připravíte. Je to výzva, ale také příležitost ukázat, že jste schopni komunikovat v jazyce země, kde chcete žít. Držíme vám palce!

Nová možnost pro získání trvalého pobytu pro zdravotnické profese
Další významnou změnou je to, že zahraniční lékaři, zubaři a lékárníci nebudou muset skládat jazykovou zkoušku pro získání trvalého pobytu. Namísto toho jim bude uznána aprobační zkouška pro výkon povolání. Toto rozhodnutí bylo přijato z důvodu vysokého zájmu těchto profesí o trvalý pobyt v České republice.
Rovnocennost dalších zkoušek

Nově budou žadatelé o trvalý pobyt moci doložit svou znalost češtiny i prostřednictvím zkoušky z českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství. Tato změna má za cíl zjednodušit administrativu a usnadnit přístup lékařů ze zahraničí do českého zdravotnického systému.

Delší čekací doba pro vyšší úrovně zkoušek

Pokud budete uvažovat o složení zkoušky z českého jazyka, mějte na paměti, že pro zkoušku na úrovni A2 bude větší zájem než o úroveň A1. Čekací lhůty pro zkoušku na úrovni A2 jsou také delší, zhruba pět měsíců. To znamená, že je důležité plánovat své zkoušky včas a důkladně se připravit.

Změny v požadavcích

Pokud jste již v procesu žádosti o trvalý pobyt, mějte na paměti, že nové změny mohou mít vliv na požadavky pro složení zkoušky. Je důležité sledovat oficiální informace a aktualizace od ministerstva vnitra.

Změny v pravidlech zkoušek z češtiny pro žadatele o trvalý pobyt přinášejí několik důležitých aspektů, které je třeba zvážit. Je klíčové být dobře informovaný a připravený na tyto změny, pokud se jich dotýkají. Sledujte oficiální kanály a aktualizace od ministerstva vnitra, abyste měli aktuální informace.

Zároveň je třeba si uvědomit, že tyto změny mají za cíl zlepšit proces pro žadatele o trvalý pobyt a zjednodušit administrativu. Pokud se budete dobře připravovat a plánovat, můžete tuto zkoušku úspěšně složit a přiblížit se k získání trvalého pobytu v České republice.

Pamatujte, že klíčem k úspěchu je především trpělivost a důkladná příprava. Ve věcech týkajících se vašeho trvalého pobytu v zemi se vyplatí být dobře informovaný a připravený.