zpět

Zavádění eDokladů: Jak to funguje a kde je lze využít?

19.10.2023

Nedávná reforma digitálního úřadování v České republice přinesla zásadní změnu v oblasti občanských průkazů. Od 1. ledna 2024 mohou občané nahradit svou tradiční fyzickou občanku elektronickým stejnopisem, který bude dostupný ve formě mobilní aplikace. Tato inovace otevírá nové možnosti pro občany a úřady, ale jaký je celý proces a kde mohou eDoklady sloužit?

Právo na digitalizaci

Základem této novinky je Zákon o právu na digitální služby, který zaručuje občanům právo komunikovat s veřejnými orgány elektronickou formou. K tomu byla vytvořena Digitální a informační agentura (DIA), která má zajistit sjednocení postupů a efektivní digitalizaci veřejné správy. Tato reforma otevírá cestu k nahrazení fyzických občanských průkazů elektronickými stejnopis, přičemž prvním takovým dokladem je občanský průkaz.

Jak to funguje

Elektronický stejnopis průkazu bude mít stejné právní účinky jako klasická občanka a bude sloužit k prokazování totožnosti a skutečností uvedených v průkazu. Jak to však bude probíhat v praxi? Občané si budou moci tento digitální stejnopis stáhnout do svého chytrého telefonu. Místo hledání fyzického dokladu budou používat mobilní aplikaci, která zobrazí QR kód. Druhá strana, jako úředníci, bude moci tento kód číst pomocí speciální čtecí aplikace.

Klíčovou výhodou je, že občané budou moci sami určit, které údaje chtějí zpřístupnit, což zvyšuje jejich kontrolu nad vlastními osobními údaji. Celý proces bude velmi jednoduchý a pohodlný, a to díky možnosti přihlášení pomocí biometrie (otisk prstu nebo obličeje) a nastavení pinu pro zvýšení bezpečnosti. V případě ztráty či odcizení telefonu bude možné tento digitální stejnopis snadno deaktivovat, což je značnou bezpečnostní výhodou oproti tradičním občanským průkazům.

Kde a jak bude eDoklad využíván

eDoklady budou nejvíce využívány v komunikaci s úřady, zejména s úřady práce, katastrálními úřady, inspekcemi životního prostředí, hygienickými stanicemi, obchodními inspekcemi, inspekcemi práce, správou sociálního zabezpečení, Českou poštou, Policií ČR, celní správou a dalšími institucemi veřejné správy.

Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci, zdůraznil, že tradiční občanské průkazy nebudou rušeny a zůstanou v platnosti. Aplikace eDoklady budou pouze pohodlnou alternativou pro občany.

Soukromý sektor a banky

Co se týče soukromého sektoru, Digitální a informační agentura aktivně jedná s různými subjekty. Zavedení eDokladů bude dobrovolné, s výjimkou některých subjektů, zejména bank. Banky budou povinné akceptovat eDoklady od 1. ledna 2025. Pro ověření totožnosti bude k dispozici čtecí software, který bude zdarma a dostupný prostřednictvím mobilních nebo webových aplikací.

Harmonogram zavedení

Od 1. ledna 2024 bude možné eDoklady použít u všech ústředních správních orgánů, včetně ministerstev a dalších státních úřadů. Postupně se přidají další státní orgány, kraje, obce s rozšířenou působností, soudy, policie, finanční úřady, úřady práce, správy sociálního zabezpečení a další instituce. Od 1. ledna 2025 budou eDoklady dostupné i pro soukromé osoby.

Náklady a budoucnost

Cena za implementaci eDokladů pro státní orgány je odhadována na 20 milionů korun, s následnými investicemi ve výši dalších 30 milionů korun v příštích dvou letech. Obce a kraje budou muset investovat mezi 60 a 90 miliony Kč.

Jedním z omezení eDokladů je jejich neplatnost v zahraničí, ale v roce 2025 by měla být situace změněna. V té době by měly být eDoklady přijímány i u zastupitelských úřadů v zahraničí.

Dlouhodobým cílem je také zavedení Evropské digitální peněženky (eWallet), která by měla zahrnovat různé doklady, jako je řidičský průkaz, diplomy nebo rodný list. Tyto informace by mohly být uznávány v ostatních členských státech Evropské unie. Aplikace eDoklady představuje první krok směrem k této plánované digitální peněžence.

Tento inovativní krok směrem k digitalizaci občanských průkazů slibuje zjednodušení a zvýšení efektivity komunikace mezi občany a státem, a to s ohledem na soukromý sektor, který bude mít povinnost akceptovat eDoklady. I přes určitá omezení, jako neplatnost v zahraničí, lze očekávat, že digitální průkazy se stávají stále běžnější formou identifikace a prokazování totožnosti. Výhody pohodlí a lepší kontroly nad osobními údaji mohou přinést významné vylepšení pro všechny občany.