zpět

Zaostřeno na detaily: Česko versus Slovensko – Klíčové rozdíly v daňových systémech obou zemí

26.7.2023

Od rozpadu federace se Česko a Slovensko vydaly odlišnými cestami, a jednou z oblastí, ve kterých se výrazně liší, jsou jejich daňové systémy. Zdá se, že se jedná o komplexní téma, které může způsobit zmatek a nejistotu u těch, kteří s ním nemají dostatečnou zkušenost. Pokud se nacházíte v situaci, kdy musíte rozlišovat daňové povinnosti mezi těmito dvěma zeměmi, nezoufejte!

Sazba daně z příjmů fyzických osob je jedním z nejdůležitějších aspektů daňových systémů. V Česku platí jednotná sazba daně ve výši 15 %, která se vztahuje na všechny druhy příjmů, ať už pocházejí ze závislé činnosti, podnikání, kapitálového majetku, nájmu nebo jiných příjmů. Ovšem příjmy, které přesáhnou 48násobek průměrné mzdy, se daní vyšší sazbou, a to 23 %. Tato vyšší daň se týká příjmů, které překročí částku 1 935 552 Kč.

Na Slovensku je sazba daně z příjmů fyzických osob rovněž progresivní, což znamená, že se liší v závislosti na výši příjmů. Pokud váš základ daně nepřesáhne 41 445,46 EUR, budete platit 19 %. Pokud vaše příjmy překročí tento limit, sazba daně stoupne na 25 %. Důležité je také vědět, že tato progresivní daň platí pouze pro příjmy ze závislé činnosti, z pronájmu nemovitostí mimo podnikání, z použití uměleckého díla a uměleckého výkonu a ostatních příjmů.

Na Slovensku se daňová situace liší, pokud jste samostatně výdělečně činní. V takovém případě platíte pouze jednotnou sazbu daně ve výši 15 %. To je výhodné, pokud vaše zdanitelné příjmy nepřesahují 49 790 EUR. Pokud však překročíte tuto hranici, začnete platit opět progresivní daň. Do 41 445,46 EUR základu daně platíte 19 %, nad tímto limit je sazba 25 %.

Jak se v tomto daňovém labyrintu neztratit?

Nedělejte chybu a nenechte daňovou problematiku na náhodu. Se správnými informacemi a případnou odbornou pomocí můžete snížit svou daňovou zátěž a ušetřit nemalé finanční prostředky. Buďte obezřetní a aktivní a najděte pro sebe ten nejlepší daňový režim.

Jedním z dalších důležitých faktorů, které ovlivňují daňové systémy obou zemí, jsou daňové zvýhodnění a odpočty. Na Slovensku mají občané možnost využívat širokou škálu odpočtů ze základu daně. Tyto odpočty snižují daňovou povinnost a mohou se týkat různých situací, například výdajů na vzdělání, zdravotní péči, nebo i na důchodové připojištění. V Česku jsou daňové odpočty omezenější a více se zaměřují na zdanitelné příjmy a rodinnou situaci. Každý stát má své specifické daňové úlevy, a proto je důležité, abyste si zjistili, jaké odpočty můžete využít na základě své konkrétní situace.

Dalším klíčovým prvkem, který je třeba zvážit, je zdanění kapitálových příjmů. V Česku jsou kapitálové příjmy zdaněny 15% daní z příjmu. Pokud máte investice, akcie, nebo jiná finanční aktiva, budete muset zaplatit daň z jejich výnosů. Na Slovensku jsou kapitálové příjmy také zdaněny sazbou 19 %, avšak existuje možnost využít odpočty a snížit tak zdanění. U obou zemí platí, že kapitálové zisky po dobu držení více než 3 roky jsou osvobozeny od daně. Rozdíl mezi oběma zeměmi se tedy projevuje spíše v jednotlivých pravidlech týkajících se kapitálových zisků a odpočtů.

Nezbytné je také zmínit administrativní stránku věci. Každá země má své specifické daňové přiznání a pravidla pro podání daně. Správné vyplnění daňového přiznání a dodržování termínů je klíčové, abyste se vyhnuli případným problémům a sankcím. V Česku je termín pro podání daňového přiznání do konce března následujícího roku. Například za rok 2023 byste měli podat daňové přiznání do konce března 2024. Na Slovensku je povinnost podávat daňové přiznání na konci roku, tedy do konce roku následujícího po zdanitelném roce. Například za rok 2023 byste měli podat daňové přiznání do konce roku 2023. Pokud nejste si jisti, jak správně postupovat, obraťte se na daňového poradce, který vám pomůže s vyplněním daňových formulářů a dodržením všech daňových povinností.

Je zřejmé, že daňové systémy Česka a Slovenska se liší v několika klíčových aspektech. Pro efektivní správu vašich financí je nezbytné dobře rozumět daním a znát pravidla v obou zemích. Sledujte změny daňových předpisů, využívejte daňové zvýhodnění, a v případě potřeby neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Správné rozhodnutí a přístup k daním vám mohou ušetřit nejen peníze, ale také čas a starosti.