zpět

Základní registrační systém: Trosky státní správy?

19.6.2024

Systém základních registrů, srdce státní správy, se potýká s významnými nedostatky. Netransparentní finance, nefunkční provoz a závislost na dodavatelích ohrožují jeho spolehlivost. Co to pro vaše podnikání znamená a jak se s tím vypořádat?

Představte si, že potřebujete založit firmu, ale kvůli výpadku registračního systému nemůžete získat potřebná povolení. Nebo si zkuste vyřídit cestovní pas v době, kdy státní úřady nemají přístup k aktuálním údajům. To je jen malý výsek toho, jak problémy se systémem základních registrů mohou ovlivnit váš podnikatelský život a každodenní rutinu.

Nefunkční nákupy a bezodstavkový provoz: Ministerstvo vnitra platí dodavatelům paušální poplatky za záruční podporu i po převzetí komponent, což porušuje rozpočtovou kázeň. Systém trpí odstávkami, i když byl navržen s bezodstavkovým provozem. To vede k vytváření neaktuálních kopií dat agendovými informačními systémy.

Závislost na dodavatelích a neprůhledné finance: Stejní dodavatelé provozují a rozvíjejí systém od jeho vzniku, což vytváří "vendor lock-in". To omezuje možnosti a zvyšuje rizika nehospodárného nakládání s penězi. V souvislosti se sčítáním lidu 2021 nebylo do konce roku 2023 provedeno závěrečné vyúčtování 1 miliardy korun vyplacených České poště.

Co to pro vás znamená?
Firmy: Dočasná nedostupnost systému a neaktuální data z kopií vám mohou způsobit komplikace a ztráty. To může vést k finančním ztrátám a dalším problémům se získáním povolení nebo vyřízením administrativy.

Občané: Můžete se setkat s omezením dostupnosti služeb státní správy. Například můžete mít potíže s vyřízením občanského průkazu, cestovního pasu nebo registrací bydliště. To může způsobit zbytečné komplikace a stres.

Co dělat?
Sledujte dění: Informujte se o krocích, které Digitální a informační agentura jako nový správce registračního systému podniká k nápravě zjištěných nedostatků. Sledujte vývoj situace na oficiálních webových stránkách NKÚ a DIA. Důležité je být informován o opatřeních, která jsou přijímána k řešení problémů.

Buďte aktivní: Pokud se setkáte s problémy způsobenými systémem, kontaktujte Digitální a informační agenturu a požádejte o nápravu. Informujte o problémech své obchodní partnery a kolegy. Čím více lidí se aktivně zapojí, tím větší je tlak na odpovědné aktéry.

Zvažte alternativní řešení: Pro některé služby existují alternativní zdroje dat, které nemusí být závislé na registračním systému. Prozkoumejte dostupné možnosti a zvažte jejich implementaci. To vám může pomoci minimalizovat dopady problémů se systémem.

Způsob, jakým NKÚ zjistil nehospodárné vynakládání, naznačuje, že systémové kontroly v oblasti základních registrů nefungují správně. To představuje riziko dalšího zneužití v budoucnosti.

Nedostatečná komunikace ze strany odpovědných orgánů ohledně zjištěných problémů a plánovaných kroků k nápravě vyvolává obavy o transparentnost a zodpovědnost.

Celá situace s registračním systémem zdůrazňuje nutnost důkladnější kontroly a regulace veřejných zakázek a financování IT projektů.

Systém základních registrů je klíčovou součástí moderní státní správy. Zjištěné nedostatky a nefunkční provoz však ohrožují jeho efektivitu a spolehlivost. Je nezbytné, aby se s těmito problémy zodpovědně vypořádali odpovědní aktéři a aby se o nich dozvěděli i občané a firmy, kterých se tato problematika dotýká. Aktivním přístupem a sdílením informací můžeme dosáhnout většího tlaku na zodpovědné aktéry a urychlit tak jejich nápravu.