zpět

Záchrana podniku: Jak zvládnout finanční potíže podle nového zákona

6.9.2023

V dnešní době může každý podnikatelský subjekt, ať už malý nebo velký, narazit na finanční potíže. Naštěstí, díky novému zákonu o preventivní restrukturalizaci, který byl schválen Senátem dne 23. srpna 2023, existuje nástroj, jak odvrátit útok a zachránit váš podnik. Jak využít tento zákon pro záchranu vašeho podniku?

Úpadek je stav, kdy firma není schopna splácet své závazky vůči věřitelům. To může být způsobeno různými faktory, například poklesem tržeb, ztrátou klíčových zákazníků nebo dodavatelů, nebo špatným hospodařením. Úpadek může mít vážné důsledky pro firmu i její zaměstnance, jako je exekuce majetku, propouštění pracovníků nebo zánik podnikání.

Co je zákon o preventivní restrukturalizaci?

Principem preventivní restrukturalizace je dohoda mezi podnikatelem a jeho klíčovými věřiteli s cílem zachovat provoz podniku. Tento postup směřuje k předejití úpadku a zachování nebo obnově provozuschopnosti vašeho podniku. Jak to funguje?

•    Vyjednávání s klíčovými věřiteli: Prvním krokem je vyjednávání s klíčovými věřiteli nad restrukturalizačním plánem. Klíčové věřitele si vybírají sami. Měli by to být ti, kteří mají největší podíl na vašich dlužních. Ostatní věřitelé budou řešeni později.•    Sanační projekt: Spolu s zahájením vyjednávání pošlete klíčovým věřitelům takzvaný sanační projekt. Tento projekt obsahuje plán, jak se chystáte vyřešit své finanční potíže a znovu se dostat na cestu k prosperitě.
•    Zapojení klíčových věřitelů: Proti insolvenčnímu řízení můžete zapojit pouze vybrané klíčové věřitele, které jste oslovili. Ostatní věřitelé budou postupně řešeni ve lhůtách splatnosti.

•    Důvěrnost: Na rozdíl od insolvenčního řízení, informace o restrukturalizaci nebudou zveřejněny, což minimalizuje negativní publicitu.

Praktický příklad

Nechme teď teorii stranou a podívejme se na praktický příklad. Představte si firmu, která se specializuje na výrobu elektronických zařízení. Po dlouhodobém poklesu tržeb se dostala do finančních potíží a dlužila velké sumy peněz několika klíčovým věřitelům.

Nechtěla se dostat do insolvenčního řízení, což by mohlo způsobit ztrátu pověsti a zákazníků. Rozhodla see tedy využít zákon o preventivní restrukturalizaci.

•    Výběr klíčových věřitelů: Firma zvolila tři největší věřitele, kteří drželi většinu jejích dluhů, a oslovila je s nabídkou vyjednávání o restrukturalizaci.
•    Sanační projekt: Pokračujte s podporou těchto věřitelů sanační projekt, který obsahoval plán, jak bude firma řešit své finanční problémy a jak se má zachránit.
•    Vyjednávání a dohoda: Po několika kolech vyjednávání se firma a její klíčoví věřitelé dohodli na restrukturalizačním plánu. Klíčoví věřitelé souhlasili s částečným odpisem dluhů a novými splatnostmi.

•    Záchranu podniku: Díky preventivní restrukturalizaci se firma vyhnula úpadku. Podnik mohl pokračovat ve své činnosti, a dokonce se vrátit na cestu k růstu a zisku.

Pokud se rozhodnete použít některou z možností, které vám nabízí nový zákon, musíte dodržovat určité podmínky a lhůty. Například:

•    Pokud chcete podat návrh na reorganizaci nebo oddlužení, musíte to udělat do 30 dnů od doby, kdy jste se dozvěděli o svém úpadku.
•    Pokud chcete podat návrh na konkurz, musíte to udělat do 15 dnů od doby, kdy jste se dozvěděli o svém úpadku.
•    Pokud chcete dosáhnout dohody s věřiteli o reorganizaci nebo oddlužení, musíte to udělat do 120 dnů od schválení návrhu soudem.

•    Pokud chcete dokončit reorganizaci nebo oddlužení, musíte to udělat do 3 let od schválení plánu soudem.

Pokud nedodržíte tyto podmínky a lhůty, může to vést k zamítnutí vašeho návrhu nebo k ukončení vašeho procesu řešení úpadku. Proto je důležité být aktivní a spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami.

Zákon o preventivní restrukturalizaci je mocným nástrojem pro zachování podniků v těžkých finančních situacích. Jak ukazuje náš příklad, je to možné i pro malé firmy. Pokud jste v podobné situaci, můžete tento zákon využít k ochraně svého podnikání.

Nezapomeňte však, že každý případ je jedinečný, a proto je vhodné konzultovat s právníky nebo odborníky na restrukturalizaci, aby vám pomohli s vaším konkrétním plánem. Vaše firma má naději na přežití, a tento zákon vám může pomoci na cestě k úspěchu.


redaktorka: Monika Škubalová

Je specialistou v oblasti compliance a AML. Zaměřuje se na poskytování poradenství a implementaci předpisů, které zajišťují soulad s příslušnými regulacemi a regulacemi týkajícími se finančních transakcí. Její schopnosti a znalosti jí umožňují pomáhat organizacím minimalizovat riziko nedodržení předpisů a ochránit je před finančními zločiny.