zpět

Whistleblowing ve firmách: Připravme se s nadhledem

31.8.2023

Ruku na srdce, oznamování problémů ve firmách nebývá věc, kterou bychom si vybrali jako zábavnou činnost. A když k tomu přidáme povinnosti a nařízení ze strany Evropské unie, nemůžeme být zrovna nadšení. Ale co kdybychom se na to podívali s trochou nadhledu? Co kdybychom z toho udělali příležitost pro pozitivní změny, místo abychom to vnímali jako další otravnou byrokracii? Jde o důležitý krok, který může mít významný dopad.

Ochrana oznamovatelů problémů ve firmách má své důvody. Ano, může být náročné papírování všem a možná se nevyhneme všem, co bychom si přáli. Avšak není to jen o posilování byrokracie, ale také o posilování důvěry a transparentnosti.

Přestože se nařízení EU ohledně whistleblowingu začalo uplatňovat od prosince 2019 a členské státy měly implementovat její do svých právních řádů do prosince 2021, že bychom měli ztrácet nadšení pro podnikání. Na první pohled to může vypadat jako "další omezující pravidlo," ale co když se podíváme na to, jak ho můžeme využít ve svůj prospěch?

Jistě, budeme muset udělat nějaké změny, a to zahrnuje i zavedení interního oznamovacího systému. Přesto to může působit jako další nepříjemná povinnost, mějme na paměti, že to může mít pozitivní vliv na firmu. Tento systém zlepšit vnitřní komunikaci, odhalit problémy včas a případně mohou vztahy mezi zaměstnanci.

Zkrátka, nejde jen o to, že to musíme udělat, protože nám to nařizují. Jde o to, že to může být příležitost pro vylepšení firemní kultury, získání zpětné vazby a posílení vztahů s našimi lidmi. Můžeme z toho udělat něco, co nám pomůže a co může přinést pozitivní změny. A to je nakonec to, na co bychom měli nahlížet.

Whistleblowing je označení pro oznamování protiprávních jednání, které poškozují nebo ohrožují veřejný zájem. A od roku 2024 budou mít firmy s více než 250 zaměstnanci povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém, který umožní zaměstnancům i dalším osobám důvěrně oznámit takové jednání a zajistí jim právní ochranu. Ne, nemusíme se tomu smát, ale můžeme se na to podívat jako na příležitost svou organizaci.

Vnitřní oznamovací systém musí splňovat následující podmínky:

Oznámení může být podáno písemně nebo ústně, například prostřednictvím etické linky nebo webové aplikace. Oznámení se týká porušení práva v oblastech, ve kterých má Evropská unie kompetence, jako jsou například veřejné zakázky, finanční služby, ochrana životního prostředí a další.

Zavedení vnitřního oznamovacího systému mohou firmy nejen splnit zákonné požadavky, ale také zlepšit kulturu a důvěryhodnost své organizace, zvýšit kontrolu nad riziky a předložit trestní odpovědnost právnických osob.
Oznamovatelé by měli být chráněni před určitou odplatou nebo diskriminací.

A teď k tomu praktickému – jak tedy zavést oznamovací systém ve vaší firmě? Zde je několik doporučení:

Zavedení vnitřního oznamovacího systému může firmy nejen splnit zákonné požadavky, ale také zlepšit kulturu a důvěryhodnost své organizace, zvýšit kontrolu nad riziky a před trestní odpovědnost právnických osob.
Je pochopitelné, že nová pravidla nejsou vždy vítaná, ale pokud se na ně podíváme s nadhledem a snažíme se vytěžit z nich to nejlepší, mohou nás posunout k lepšímu a etičtějšímu podnikání. Jistě, nemusíme brát jako další povinnost shora, ale jako šanci pro nás samotné. A kdo by si ji nechtěl vzít?