zpět

Výzva pro Evropu: Cesta k samostatnosti ve výrobě čipů

Evropa se nachází na křižovatce v oblasti výroby čipů. Snaha přilákat do Evropy giganty jako Intel nebo TSMC je logickým krokem, ale je nutné si zachovat realistická očekávání. Fabriky těchto firem v Sasku se pravděpodobně nezaměří na produkci nejpokrokovějších čipů na světě. Místo honby za nejvyššími technologiemi by se Evropa měla zaměřit na produkci odpovídající její ekonomické specializaci, a to především na čipy pro automobilový průmysl.

Podobná strategie je relevantní i pro Českou republiku, která v tomto odvětví hraje významnou roli. Továrna onsemi v Rožnově pod Radhoštěm již vyrábí polovodičové čipy s potenciálem posílit evropský autoprůmysl. České firmy, jako Codasip, se řadí mezi světovou špičku v oblasti návrhu čipů. Jejich úspěch ukazuje, že je reálné budovat malé a flexibilní týmy návrhářů, kteří mohou být klíčem k prosperitě v tomto oboru.

Evropský akt o čipech (Chips Act) klade důraz na podporu designu a vývoje čipů. Tato strategie umožňuje vědcům, startupům a firmám zapojit se do vývoje bez nutnosti masivních investic do výrobních kapacit. Jiří Hlavenka, český investor, vnímá v tomto přístupu šanci pro Českou republiku, která se může stát líhní inovativních týmů návrhářů čipů s podporou špičkového softwaru a prototypových laboratoří.

Nadějnější budoucnost pro Evropu se tak pravděpodobně skrývá v oblasti vývoje čipů. Výroba čipů je globální proces, během něhož čip oběhne zeměkouli více než dvakrát. To zdůrazňuje důležitost budování silných pozic v celém výrobním řetězci. Klíčem k úspěchu může být kombinace posilování stávajících silných stránek a podpora mezinárodní spolupráce, jak navrhuje šéf belgického výzkumného institutu IMEC.

Česká republika disponuje hned několika trumfy v rukávu, které jí dávají šanci uspět v polovodičovém průmyslu. Kromě výroby v onsemi a úspěchů Codasipu můžeme zmínit výzkumné aktivity Středoevropského technologického institutu CEITEC, Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR a firmy SVCS Process Innovation. Za zmínku stojí i spojení Tescanu a Meopty, kde čisté prostory Meopty nabízí ideální prostředí pro výrobu čipů.

Příležitosti pro podnikatele

Situace v polovodičovém průmyslu nabízí příležitosti i pro podnikatele, kteří se chtějí zapojit do dynamického vývoje. Zde je několik tipů, jak na to:

Příklady inspirativních firem

Evropa i Česká republika stojí před velkou výzvou v oblasti polovodičového průmyslu. Existuje ale řada příležitostí, jak tuto výzvu proměnit v úspěch. Klíčem k tomuto cíli je zaměření na silné stránky, podpora inovací a spolupráce mezi všemi aktéry v oboru.