zpět

Využití BankID v České republice: úspěch ve veřejném sektoru, potenciál ve firmách

6.10.2023

Více než rok po uvedení BankID do ostrého provozu můžeme tuto službu hodnotit jako významný milník v české digitalizaci, který usnadňuje život občanům. I když se využívání BankID pro komunikaci s veřejnými institucemi považuje za úspěšné, jeho nasazení ve firmách postupuje pomaleji.

Co je BankID?

BankID je služba digitálního ověření totožnosti pomocí internetového bankovnictví. Díky ní se můžete jednoduše přihlásit do služeb státních orgánů a firem. K ověření totožnosti stačí přihlášení do internetového bankovnictví a potvrzení pomocí mobilního klíče nebo SMS kódu. BankID je dostupné pro klienty většiny bank, které prověřily totožnost uživatele.

BankID v komunikaci se státem

Největší výhoda BankID je jeho použití v komunikaci se státem. Portál občana je známým místem, kam lze přihlásit prostřednictvím BankID. Tato centrální platforma postupně snižuje nutnost fyzické návštěvy úřadů.
Co lze díky Portálu občana vyřídit z pohodlí domova?

Poměrně novinkou je možnost zaevidovat si číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronické podpisy v registru obyvatel. Toto opatření umožňuje vyhnout se ověřování podpisů u notáře nebo na poště. Pro ty, kteří často jednají s obchodním rejstříkem, registrem skutečných majitelů nebo katastrem, je to výrazně usnadňuje.

BankID může být také použito pro přihlášení do datové schránky. S kombinací BankID, datových schránek a Portálu občana vzniká mocný nástroj pro digitální komunikaci se státem.

BankID ve vztahu mezi zákazníkem a firmou

Zatímco komunikace se státem prostřednictvím BankID je hojně využívána, její využití ve vztahu mezi zákazníkem a firmou je stále v začátcích.

Firmy mohou používat BankID pro identifikaci svých zákazníků. Tímto způsobem dokážou jednoznačně ověřit totožnost zákazníka. Pro mnoho firem je to však pouze první krok. Po ověření mohou zákazníci uzavřít smlouvu nebo umožnit změny v existující smlouvě.

Které firmy již využívají BankID?

V oblasti sázek a her se BankID stalo oblíbeným nástrojem pro ověření identity sázejících.

Některé obchody již testují možnost nákupu mimo standardní otevírací dobu s využitím BankID. Tento koncept testuje například řetězec COOP, který vidí v BankID šanci na zachování provozu prodejen v menších obcích.

Další využití BankID

Mimo výše zmíněných aplikací BankID existuje ještě řada dalších možností, jak tuto technologii využít. Jedním z příkladů je možnost přihlášení se do různých online služeb a pomocí BankID. Tímto způsobem můžete zvýšit bezpečnost svých online účtů, a to bez potřeby si pamatovat různá uživatelská jména a hesla.

Další perspektivní oblasti je využití BankID v oblasti zdravotnictví. Možnost ověření totožnosti pacienta online by mohla zjednodušit proces rezervace lékařských schůzek a přístup ke zdravotním záznamům.

Bezpečnostní aspekty BankID

Důležitým aspektem BankID je jeho bezpečnost. Banky a státní orgány investují do zabezpečení této technologie, aby chránily citlivé osobní údaje. Vývoj v oblasti biometrického ověření, jako jsou otisky prstů nebo rozpoznávání obličeje, může přinést další lakování zabezpečení pro BankID.

Budoucnost BankID

Budoucnost BankID vypadá slibně, jak ve veřejném, tak soukromém sektoru. Rostoucí povědomí o digitálních technologiích a potřebách rychlého a bezpečného přístupu k online službám bude BankID pravděpodobně stále více integrováno do každodenního života. Bude zajímavé sledovat, jak se tato technologie bude vyvíjet a jakým způsobem bude obohacovat naše digitální zkušenosti.

I když BankID je s námi již více než rok, masové využití ve firmách teprve přichází. Ve veřejném sektoru je BankID úspěšný, i když stále existují výzvy, jako například optimalizace Portálu občana a dalších státních služeb. Přesto je BankID v současné podobě solidním základem pro digitální komunikaci se státem i firmou, který má potenciál dále růst a rozvíjet se.