zpět

Vyhlášková cena nafty a cestovní náhrady

20.7.2023

Možná jste si všimli, že od července 2023 platí nová vyhlášková cena nafty. Ta klesla na 34,40 Kč za litr, což je o 1,60 Kč méně než v předchozím pololetí. Co to znamená pro vás, kteří používáte své osobní vozidlo pro služební cesty? Jak se to projeví na vašich cestovních náhradách? A jak správně vypočítat a uplatnit nárok na náhradu za použití vlastního vozidla? Jak se nová cena nafty odráží na vaší peněžence?

Začněme s tím, co je to vyhlášková cena nafty a jak se stanovuje. Vyhlášková cena nafty je průměrná cena nafty na čerpacích stanicích v České republice za posledních šest měsíců. Tuto cenu každé pololetí zveřejňuje Ministerstvo financí ve Sbírce zákonů. Vyhlášková cena nafty slouží jako základ pro výpočet náhrady za použití vlastního vozidla pro služební účely.

Pokud používáte své osobní vozidlo pro služební cesty, máte nárok na náhradu za ujeté kilometry. Tato náhrada se skládá ze dvou částí: z paušální části a z proměnné části. Paušální část je pevně stanovená a činí 1,50 Kč za každý ujetý kilometr. Proměnná část se mění podle vyhláškové ceny nafty a podle spotřeby vašeho vozidla. Proměnnou část si můžete spočítat takto:

Proměnná část = (vyhlášková cena nafty x spotřeba vozidla) / 100

Spotřebu vozidla najdete v technickém průkazu nebo v manuálu vašeho vozidla. Pokud neznáte přesnou spotřebu vašeho vozidla, můžete použít orientační hodnoty podle typu paliva:

Celkovou náhradu za použití vlastního vozidla pak získáte sečtením paušální a proměnné části a vynásobením počtem ujetých kilometrů.
Celková náhrada = (paušální část + proměnná část) x počet kilometrů

Nyní si ukážeme, jak se nová vyhlášková cena nafty projeví na konkrétních příkladech.
Předpokládejme, že máte osobní vozidlo s dieselovým motorem a spotřebou 6 litrů na 100 km. V prvním pololetí roku 2023 jste ujeli 500 km pro služební účely. Jakou náhradu jste dostali?
Proměnnou část si spočítáme takto:
Proměnná část = (36 Kč x 6) / 100 = 2,16 Kč
Celkovou náhradu pak takto:
Celková náhrada = (1,50 Kč + 2,16 Kč) x 500 = 1 830 Kč

V druhém pololetí roku 2023 jste ujeli stejný počet kilometrů pro služební účely, ale vyhlášková cena nafty klesla na 34,40 Kč. Jakou náhradu dostanete?
Proměnnou část si spočítáte takto:
Proměnná část = (34,40 Kč x 6) / 100 = 2,06 Kč
Celkovou náhradu pak takto:
Celková náhrada = (1,50 Kč + 2,06 Kč) x 500 = 1 780 Kč

Jak vidíte, nová vyhlášková cena nafty vám snížila náhradu o 50 Kč. 

To je sice malý rozdíl, ale pokud ujedete více kilometrů nebo máte vozidlo s vyšší spotřebou, může to být znatelné.

Nová vyhlášková cena nafty má vliv na výši vaší náhrady za použití vlastního vozidla pro služební cesty. Proto je důležité sledovat změny této ceny a správně si vypočítat a uplatnit svůj nárok.