zpět

Umělá inteligence a trh práce: Co to znamená pro vás?

2.10.2023

Umělá inteligence (AI) se rychle stává stále důležitější součástí našeho života. Její využití se rozšiřuje i do oblasti pracovního trhu, kde má potenciál přinést řadu změn.

Jaká je aktuální situace?

Podle nedávné zprávy OECD je přibližně 27 % všech pracovních pozic v členských státech OECD vysoce ohrožených automatizací. V České republice je toto číslo dokonce vyšší, a to 35 %.

Nejvíce jsou automatizací ohrožené profese, které vyžadují vysokou kvalifikaci a mnoho zkušeností. Do této skupiny pak patří povolání v oblasti medicíny, financí, práva, strojírenství a obchodu. Paradoxně lidé vykonávající tyto profese používají umělou inteligenci nejvíce a hodnotí její dopad pozitivně.

Jaké jsou přínosy umělé inteligence?

Umělá inteligence může přinést řadu přínosů pro zaměstnavatele i zaměstnance. Pro zaměstnavatele může znamenat snížení nákladů, zvýšení produktivity a spokojenosti zaměstnanců. Pro zaměstnance může znamenat zjednodušení a automatizaci úkolů, což může vést ke zvýšení produktivity a spokojenosti.

Jaké jsou rizika spojená s umělou inteligencí?
Umělá inteligence může také představovat řadu rizik. Mezi ně patří:

Co můžete udělat?

Pokud se obáváte dopadu umělé inteligence na svůj pracovní trh, můžete udělat několik věcí:

Umělá inteligence má potenciál významně změnit trh práce. Je důležité být si vědom jejích přínosů i rizik, abyste se mohli na změny připravit.

Zde je několik zajímavostí, které byste mohli vědět:

Význam umělé inteligence pro jednotlivce

Umělá inteligence může mít pro jednotlivce řadu významných dopadů. Na jedné straně může vést k ztrátě pracovních míst, což může způsobit nezaměstnanost a snížení příjmů. Na druhou stranu může AI vytvořit nové pracovní příležitosti, například v oblasti vývoje a implementace umělé inteligence.

Kromě toho může AI změnit způsob, jakým pracujeme. Zaměstnanci mohou být méně zapojeni do rutinní práce, která bude automatizována. Místo toho budou muset být schopni řešit problémy, být kreativní a spolupracovat s ostatními.

Příprava na budoucnost

Je důležité, aby se jednotlivci připravili na dopady umělé inteligence na pracovní trh. Toho lze dosáhnout několika způsoby: