zpět

Stravenky: Jak na ně, proč je využívat a jak se vyhnout problémům s daňovým úřadem?

13.9.2023

Možná jste se někdy setkali s tím, že vám zaměstnavatel nabídl stravenky jako součást vašeho platu. Co to vlastně jsou stravenky, jak fungují a proč byste je měli využívat? V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o této formě zaměstnaneckého benefitu.

Výhody pro zaměstnance a zaměstnavatele

Stravenky jsou výhodné nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Zaměstnavatel totiž může stravenky odečítat jako náklad na mzdy a snižovat tak svou daňovou povinnost. Navíc stravenky mohou zvýšit spokojenost a motivaci zaměstnanců, kteří si mohou vybrat, kde a co budou jíst.

Představme si konkrétní příklad. Jan pracuje jako účetní ve firmě a má měsíční plat 30 000 Kč. Jeho zaměstnavatel mu nabídne možnost dostat část platu ve stravenkách. Jan si vybere variantu, kdy dostane 25 000 Kč v hotovosti a 5 000 Kč ve stravenkách. Jak se to projeví na jeho daních a reálném příjmu?

Pokud by Jan dostal celý plat v hotovosti, musel by zaplatit daň z příjmu 15 %, tedy 4 500 Kč. Jeho čistý příjem by tak byl 25 500 Kč. Pokud ale dostane část platu ve stravenkách, zaplatí daň pouze z 25 000 Kč + 70 % z 5 000 Kč, tedy z celkem 28 500 Kč. Jeho daň z příjmu bude tedy 4 275 Kč a jeho čistý příjem bude 25 725 Kč + 5 000 Kč ve stravenkách. To znamená, že Jan bude mít o 450 Kč více peněz na jídlo než bez stravenek.

Zaměstnavatel také ušetří na daních. Pokud by vyplatil Janovi celý plat v hotovosti, musel by zaplatit sociální a zdravotní pojištění za něj ve výši 34 % z jeho hrubé mzdy, tedy 10 200 Kč. Pokud ale vyplatí část platu ve stravenkách, zaplatí pojištění pouze z 25 000 Kč + 55 % z 5 000 Kč, tedy z celkem 27 750 Kč. Jeho povinnost zaplatit pojištění bude tedy 9 435 Kč a ušetří tak 765 Kč.

Jak se vyhnout problémům s daňovým úřadem?

Stravenky jsou výhodné, ale také s sebou nesou určitá pravidla a omezení, která je třeba dodržovat, abyste se vyhnuli problémům s daňovým úřadem.

1. Určení pouze k platbě za stravování: Stravenky musí být použity pouze k platbě za stravování. Není dovoleno je použít na nákup jiného zboží nebo služeb, jako jsou alkoholické nápoje, cigarety, drogerie nebo kosmetika. Porušení tohoto pravidla může vést k daňovým problémům.

2. Dodržování interních pravidel zaměstnavatele: Zaměstnavatel by měl mít interní předpisy nebo kolektivní smlouvu, které stanoví podmínky pro poskytování stravenek. Tato pravidla by měla obsahovat informace o výši hodnoty stravenky, počtu stravenek na den nebo na měsíc, způsobu jejich distribuce a evidence. Je důležité, aby zaměstnavatel dodržoval tato pravidla, jinak může dojít k problémům s daňovým úřadem.

3. Elektronické stravenky: Pokud používáte elektronické stravenky, mějte na paměti, že je důležité pravidelně kontrolovat svůj účet a evidovat transakce. To vám pomůže sledovat zůstatek a zamezit neoprávněným transakcím.

Stravenky jsou skvělým způsobem, jak si zpříjemnit pracovní den a zároveň ušetřit na daních. Jejich využití však vyžaduje pečlivost a dodržování pravidel. Pokud máte možnost dostat stravenky od svého zaměstnavatele, neváhejte je přijmout. Budete mít více peněz na jídlo a zároveň podpoříte místní gastronomii. Stravenky jsou také ekologické, protože snižují potřebu používat hotovost nebo plastové karty.