zpět

Slevy na dani z příjmu pro OSVČ: Poslední šance na jejich využití?

Nárok na slevy z daně z příjmu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se v letošním roce nezmění. Výhody, které mohou podnikatelé využít, jsou stále relevantní, a to i přes určité úpravy ve vládním konsolidačním balíku. Jaké jsou klíčové slevy a změny v oblasti daní pro rok 2024?

Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka pro OSVČ zůstává beze změn i v letošním roce. Při vyplňování přiznání k dani z příjmu za rok 2023 si mohou podnikatelé odečíst od daně 30 840 korun ročně. Tato sleva existuje od roku 2008, kdy došlo k první výrazné úpravě, a od té doby se zvýšila o tři tisíce korun dvakrát.

Slevy na děti

Slevy na děti zůstávají konstantní i v roce 2023. Rodiče mohou uplatňovat slevu na první dítě ve výši 15 204 korun ročně, na druhé dítě 22 320 korun ročně a na třetí a každé další dítě 27 840 korun ročně. Pro děti s průkazem ZTP/P platí zvýhodnění ve výši 30 408 korun ročně. Je důležité mít na paměti, že nárok na tuto slevu má každý, kdo má dostatečný příjem z pracovní činnosti.

Novinky od roku 2024

Několik změn se však chystá od roku 2024. Vládní konsolidační balík přináší úpravy, které se dotknou zejména vyšších příjmů OSVČ. Solidární daň, zrušená před dvěma lety, bude nahrazena třiadvacetiprocentní daní z příjmu pro roční příjmy nad 36násobek průměrné mzdy. To ovlivní plátce s vyššími příjmy.

Sleva na manžela/manželku pro OSVČ zůstává ve výši 24 840 korun ročně, ale od roku 2024 bude mít omezení. Bude se vztahovat pouze na ty, kteří pečují o dítě do tří let věku. Vláda tímto krokem chce podpořit rychlejší návrat do pracovního procesu.

Konec některých slev od roku 2024

Rok 2024 znamená i konec několika slev. Daňová sleva na umístění dítěte do mateřské školy a sleva na studenta budou zrušeny. Klasickým studentům bude postačovat standardní sleva na poplatníka, což podle vlády bude efektivnější vzhledem k jejich příjmům. Rodiče dětí v mateřských školách také přijdou o možnost odpočtu za tzv. školkovné od roku 2024.

Nová sleva za zastavenou exekuci

Jednou z novinek pro rok 2023 je sleva za zastavenou exekuci. Pokud dosáhnete maximální výše náhrady 30 procent z vymáhané pohledávky (maximálně 1 500 Kč), můžete uplatnit slevu ve výši až 450 korun.

Vzhledem k blížícímu se konci roku je vhodné, aby OSVČ přehodnotily své finanční plány a zvážily, jaké slevy mohou využít. Změny od roku 2024 budou mít dopad zejména na vyšší příjmy a rodiny s dětmi.

Daňové úpravy a strategie OSVČ

Zrušení některých slev a úpravy výše slev pro manžele či děti mohou ovlivnit celkový daňový obrázek podnikatelů. Je třeba zvážit, zda bude pro OSVČ výhodnější využít stávající slevy do konce roku 2023 a nebo se připravit na nový daňový rok s novými pravidly a možnostmi. Flexibilita v daňovém plánování může být klíčem k maximalizaci výhod a minimalizaci daňových povinností.

Daňové zvýhodnění pro fyzické osoby