zpět

Rozhlasový a televizní poplatek: Jak se ho zbavit a co vám hrozí, když ho nezaplatíte?

Koncesionářské poplatky za televizi a rádio jsou pro mnohé trnem v oku. Zatímco někteří je vnímají jako nutnou daň za fungování veřejnoprávních médií, jiní je v době streamovacích platforem a online obsahu považují za zbytečný výdaj. Jak se ale s těmito poplatky vypořádat? Kdy je možné se jich zbavit a co vám hrozí, když je nezaplatíte?

Povinnost platit poplatky za televizi a rádio se vztahuje na všechny domácnosti, které v České republice vlastní televizor nebo rádio (i v autě). Nezáleží na tom, zda je používáte k příjmu vysílání České televize nebo Českého rozhlasu, poplatek se platí za samotné vlastnictví zařízení. Výjimku tvoří počítače a mobilní telefony, které nejsou klasifikovány jako "přijímací zařízení".

Kolik stojí rozhlasový a TV poplatek?

V roce 2024 se za celou domácnost platí 135 Kč měsíčně za televizi a 45 Kč měsíčně za rádio. Poplatky se hradí společně, takže i když máte pouze televizi, platíte i za rádio (a naopak).

Co když nebudete platit?

Pokud se nepřihlásíte k platbě poplatků, vznikne vám dluh a přirážka. U poplatku za televizi činí tato přirážka 10 000 Kč a za rádio 5 000 Kč. Česká televize a Český rozhlas na vás tuto částku budou vymáhat, a mohou na vás uložit i další náklady spojené s exekucí či soudním řízením. Proto je nejlepší tyto poplatky neignorovat.

Kdo platit nemusí?

Určité domácnosti jsou osvobozeny od placení rozhlasového a televizního poplatku. Tato osvobození se týkají tří hlavních skupin:

Lidé se zdravotním postižením: Domácnosti, kde všichni členové trpí úplnou nebo téměř úplnou ztrátou zraku nebo sluchu, nejsou povinni platit poplatky. Avšak pokud jsou v domácnosti i jednotlivci bez těchto postižení, pak je třeba platit.

Sociálně slabé domácnosti: Pokud celkový příjem všech členů domácnosti za čtvrtletí nepřekročí určitou částku (v roce 2024 je to 2,15násobek životního minima), nejsou povinni platit poplatky. Pro potvrzení této skutečnosti je třeba doložit své příjmy a osvobození platí po dobu šesti měsíců, po které je třeba opět doložit příjmy.

Cizinci: Domácnosti tvořené cizinci bez trvalého nebo dlouhodobého pobytu v České republice nejsou povinné platit poplatky.

Jak se odhlásit?

Odhlásit se z poplatků je možné v několika případech:

Nemáte televizi ani rádio: V tomto případě je nutné vyplnit evidenční formulář a poslat ho na Českou televizi a Český rozhlas.

Poplatník zemřel: Pokud poplatník platil poplatky přes SIPO, je nutné je odhlásit na České poště. Pokud platil přímo na účet ČT/ČRo, je nutné poslat doklad o úmrtí na jejich email/datovou schránku/adresu. Stali jste se členy nové domácnosti: Pokud se stěhujete do společné domácnosti s někým, kdo už poplatky platí, je nutné se odhlásit a platit je s novou domácností.

Rozhlasový a televizní poplatek je kontroverzní téma, které vyvolává emoce. Ať už s ním souhlasíte nebo ne, je důležité znát svá práva a povinnosti. Pokud máte otázky, neváhejte se obrátit na Českou televizi nebo Český rozhlas.

Jak se k rozhlasovému a TV poplatku přihlásit?

Přihlášení k rozhlasovému a TV poplatku je relativně snadné a může se provést několika způsoby:

Online přihlášení: Nejjednodušší cesta je přihlášení online přímo na webových stránkách České televize nebo Českého rozhlasu. Stačí vyplnit základní informace, jako je jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště, a zvolit frekvenci plateb a platební metodu.

Vyplnění formuláře: Alternativou je stáhnout si přihlašovací formulář, vyplnit ho a zašle ho na určenou adresu elektronickou poštou nebo poštou.

Přihlášení na České poště: Třetí možností je přihlášení k poplatku na České poště pomocí služby SIPO, která umožňuje sdružení různých plateb do jedné.

Zajímavosti: