zpět

Revoluční změny ve zdanění kryptoměn na Slovensku: Co čeká investory od roku 2024

25.8.2023

Pokud jste investorem do kryptoměn, může vás zajímat, jak se změní zdanění vašich příjmů z prodeje nebo výměny digitálních měn na Slovensku od roku 2024. Slovenský parlament totiž schválil novelu zákona o dani z příjmů, která přináší několik významných změn pro oblast kryptoměn. Co se bude nově platit a jak se to dotkne vašeho investování?

Zrušení zdravotního odvodu a zavedení časového testu

Jednou z největších novinek je zrušení zdravotního odvodu ve výši 14 procent, který byl na Slovensku jedinečný a velmi nepopulární mezi investory do kryptoměn. Tento odvod se totiž platil ze směnných zisků z prodeje nebo výměny kryptoměn, což znamenalo, že celková daňová sazba mohla dosahovat až 39 procent. To bylo velmi nevýhodné zejména pro dlouhodobé investory, kteří si chtěli udržet své kryptoměny a prodávat je jen v případě potřeby.

Novela zákona tento odvod ruší a nahrazuje ho tzv. časovým testem, který rozlišuje mezi krátkodobými a dlouhodobými investicemi do kryptoměn. Pokud budete držet své kryptoměny déle než rok, budete platit sníženou daňovou sazbu 7 procent ze směnných zisků. Pokud je budete držet kratší dobu, budete platit standardní sazbu 19 nebo 25 procent podle vaší daňové třídy. Tímto způsobem se chce podpořit investiční aspekt kryptoměn oproti spekulativnímu.

Osvobození od daně pro drobné nákupy

Další změnou, která má podpořit používání kryptoměn v každodenním životě, je osvobození od daně pro drobné nákupy za kryptoměny. Pokud budete používat své kryptoměny k placení za majetek nebo služby, nebudete muset platit daň ze směnných zisků, pokud jejich celková hodnota nepřesáhne 2 400 eur (cca 60 tisíc korun) za rok. To vám umožní například platit za kávu, jídlo nebo knihy za kryptoměny bez starostí s daní.

Na druhou stranu, pokud budete přijímat kryptoměny jako platbu za vaše zboží nebo služby, budete muset platit daň z příjmů podle běžných pravidel. Novela zákona stanovuje, že pořizovací cenou kryptoměn bude jejich reálná hodnota v okamžiku přijetí. Tím se chce zabránit dvojímu zdanění zisků v případě změny kurzu.

Vstup v platnost a srovnání s Českem

Novela zákona o dani z příjmů nyní čeká na podpis prezidentky Zuzany Čaputové a očekává se, že vstoupí v platnost od 1. ledna 2024. Tím se Slovensko stane jednou z nejvstřícnějších zemí v Evropské unii v oblasti zdanění kryptoměn. Slovenský režim bude v některých ohledech výhodnější než český, který zatím neumožňuje snížení daně pro dlouhodobé investice ani osvobození pro drobné nákupy. Na druhou stranu, Česká republika má nižší standardní sazbu daně 15 procent a umožňuje uplatnit investiční úlevu do hranice 100 tisíc korun příjmů za rok.

Jak se zdaní kryptoměny v České republice?

Pokud jste občanem České republiky a obchodujete s kryptoměnami, musíte si být vědomi svých daňových povinností, které z toho vyplývají. Česká legislativa totiž neuznává kryptoměny jako měnu ani jako investici, ale jako movitý majetek. To znamená, že musíte platit daň z příjmů ze směnných zisků z prodeje nebo výměny kryptoměn. Směnným ziskem se rozumí rozdíl mezi příjmem a výdajem na nákup a transakční poplatky.

Daň z příjmů ze směnných zisků z kryptoměn se platí podle standardní sazby 15 procent. Pokud však vaše celkové příjmy za rok přesáhnou 48násobek průměrné mzdy, platíte vyšší sazbu 23 procent. Daň se platí z každé transakce s kryptoměnami, a to i v případě, že je použijete k placení za zboží nebo služby. Naopak daň se neplatí, pokud si kryptoměny pouze držíte na svém účtu bez pohybu.

Daňové přiznání musíte podat do 1. dubna následujícího roku, pokud jste zaměstnanec nebo důchodce, nebo do 1. července, pokud jste OSVČ nebo jinak samostatně výdělečně činný. Pokud si nejste jisti, jak správně vyplnit daňové přiznání a jak určit pořizovací cenu kryptoměn, můžete se obrátit na odborného poradce nebo použít některou z online služeb, které vám pomohou s daňovým vyúčtováním.

Změny ve zdanění kryptoměn na Slovensku přinášejí nový dech do světa digitálních financí. Odstranění zdravotního odvodu a zavedení časového testu ukazuje, že jsou státy ochotny přizpůsobit svou legislativu dynamickému trhu. Podpora dlouhodobých investic skrze nižší sazbu daně a osvobození od daně pro drobné nákupy otevírá dveře širší adopci kryptoměn do běžného života. Pokrok ve zdanění kryptoměn v České republice a na Slovensku následuje globální trend k uznání a regulaci těchto nových forem bohatství. V každém případě je důležité, abyste jako investoři zůstali informováni a postarali se o správné plnění svých daňových povinností. S novým zákonem se otevírají nové příležitosti pro investory i běžné spotřebitele, a ukazuje se, že kryptoměny získávají stále větší důležitost a uznání jako součást moderní ekonomiky.