zpět

Registr smluv: Jaké smlouvy musí být zveřejněny?

10.10.2023

Uzavřeli jste právě smlouvu se státem, městem nebo veřejným subjektem? Pokud ano, pravděpodobně budete povinni zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv, což zahrnuje i vaše jméno. Jak se bránit zveřejnění smlouvy, nebo jak postupovat, pokud chcete být zapsáni do registru, ale váš smluvní partner takový zájem nemá?

Smlouva s povinným subjektem

Zákon o registru stanoví povinnost některých subjektů zveřejňovat své smlouvy v registru, který je veřejnosti přístupný. Tito subjekty zahrnují stát, obce s rozšířenou působností, státní podniky a zdravotní pojišťovny. Pokud jste uzavřeli smlouvu s některými z těchto povinných subjektů, vaše smlouva bude obvykle muset být zveřejněna v registru smluv, obsahující vaše jméno, hodnotu smlouvy a datum uzavření.

Výjimky v zákoně

Existují výjimky v zákoně o registru smluv, které jasně stanoví, že některé smlouvy jsou vyjmuty z povinnosti zveřejnění. Například smlouvy týkající se uměleckého díla nebo smlouvy s menší hodnotou než 50 000 Kč bez DPH nemusí být zveřejněny v registru. Fyzické osoby, které nejsou podnikateli a uzavřou s povinným subjektem smlouvu, obvykle nemusí tuto smlouvu zveřejnit.

Ochrana obchodního tajemství

Pokud se obáváte, že vaše smlouva obsahuje citlivé obchodní informace, můžete se pokusit využít ochrany obchodního tajemství. Toto jsou informace, které jsou konkurenčně významné a nejsou běžně dostupné v daném odvětví. Takové informace můžete ve smlouvě začernit nebo znečitelnit. Je však důležité, že platnost této ochrany může být předmětem soudního rozhodnutí, pokud ji někdo napadne.

Osobní údaje a ochrana soukromí

Pokud jste fyzická osoba a máte obavy ohledně zveřejnění vašich osobních údajů v registru smluv, mějte v paměti, že ne všechny osobní údaje mohou být zveřejněny. Platí pravidlo, že k uveřejnění osobních údajů musí existovat zákonný důvod. To se týká zejména příjemců veřejných prostředků, u kterých mohou být zveřejněny základní osobní údaje, jako je jméno, příjmení, rok narození a trvalé bydliště. Nicméně, specifická pravidla ochrany osobních údajů jsou stanovena nařízením GDPR.

Kroky, pokud smlouva není zveřejněna

Pokud se váš smluvní partner nechce zveřejnit v registru, můžete tak učinit sami. Zákon o registru smluv neupřesňuje, která strana má smlouvu zveřejnit, takže nemáte co ztratit tím, že to uděláte sami. Smlouva bude účinná od data jejího zveřejnění, které nastane dříve, a tím předcházíte nejasnostem. Doporučuje se vložit do smlouvy doložku, která informuje o tom, že bude zveřejněna v registru smluv a která strana má tuto povinnost splnit.

Skladba registru smluv

Registr smluv je strukturovaný systém, který umožňuje snadný přístup ke všem smlouvám uzavřeným s povinnými subjekty. Obsahuje informace o uzavření, jako je druh smlouvy, datum, hodnota smlouvy a údaje o stranách smlouvy. Díky této struktuře lze rychle vyhledávat a analyzovat smlouvy, což může být užitečné pro veřejnost, novináře, právníky a další zúčastněné strany.

Důležitost transparentnosti

Transparentnost v oblasti veřejných smluv je klíčovým prvkem moderního demokratického systému. Umožňuje veřejnosti sledovat, jak jsou utraceny veřejné prostředky a jaké smlouvy uzavírají mezi veřejnými subjekty a soukromým sektorem. To přispívá k prevenci korupce a dává důvěru veřejnosti ve fungování veřejné správy. Zároveň umožňuje občanům sledovat, zda jsou veřejné instituce efektivní a hospodárné. V tomto kontextu je důležité chápat, že povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv má pozitivní dopad na transparentnost a odpovědnost veřejné správy.

Vyhledávání a informace
Pro více informací a ověření smluv v registraci navštivte webové stránky registrace smluv. Zde naleznete vyhledávací formulář, který vám umožní snadno nalézt požadované informace. Můžete vyhledávat smlouvy podle názvu subjektu nebo jeho identifikačního čísla a získat přehled všech smluv od července 2016.
Pokud uzavřete smlouvu s povinným subjektem, je důležité si uvědomit, že smlouva bude muset   být zveřejněna v registru smluv. Existují však výjimky z této povinnosti, které mohou být využity k ochraně obchodního tajemství nebo osobních údajů. V případě, že smlouva nebude zveřejněna, můžete ji zveřejnit sami.