zpět

Progresivní zdanění v Česku: Daňová spravedlnost nebo zbytečné znevýhodňování bohatých?

Máte vysoký příjem a zajímá vás, kolik zaplatíte na dani z příjmu? Nebo jste naopak nespokojeni s tím, že bohatí lidé odvádějí státu stejnou sazbu daně jako chudí? Pak by vás mohlo zajímat, jak funguje progresivní zdanění v Česku a koho se týká.

Progresivní zdanění znamená, že s rostoucím příjmem stoupá i procento daně, které musíte zaplatit. Tím se snaží stát vyrovnat rozdíly mezi bohatými a chudými a zajistit spravedlivější rozdělení zdrojů. Progresivní zdanění je běžné v mnoha zemích světa, například ve Spojených státech, Německu nebo Francii.

V Česku existují dvě sazby daně z příjmu fyzických osob: 15 % a 23 %. Pokud máte celoroční příjem do výše 48násobku průměrné mzdy (v roce 2022 to je 1 701 168 Kč), pak se váš příjem zdaní pouze 15 %. Jakmile ale celkový příjem překročí tuto hranici, pak je vše nad limit zdaněno 23 %. To se nazývá solidární daň a platí se z příjmu nad 4násobkem průměrné mzdy.

Kromě toho máte nárok na slevu na poplatníka ve výši 27 840 Kč za rok. Tato sleva se odečítá od vaší daně a snižuje tak vaši daňovou povinnost. Díky této slevě neplatíte žádnou daň, pokud máte měsíční hrubou mzdu do 11 500 Kč. Sleva na poplatníka je stejná pro všechny daňové poplatníky, takže více procentuálně snižuje daň u lidí s nižším příjmem.

Pokud chcete spočítat, kolik zaplatíte na dani z příjmu, musíte nejdřív vypočítat váš daňový základ. Ten se skládá z vaší hrubé mzdy plus sociálního a zdravotního pojištění, které za vás platí zaměstnavatel. Sociální pojištění činí 25 % hrubé mzdy a zdravotní pojištění 9 % hrubé mzdy. Z tohoto daňového základu se pak odečítají různé položky, jako jsou například dary, hypotéky, životní nebo penzijní spoření. Tyto položky snižují váš zdanitelný příjem a tím i vaši daň.

Představme si například, že máte roční hrubou mzdu 600 000 Kč. 

Váš daňový základ bude tedy:

600 000 + (600 000 x 0,25) + (600 000 x 0,09) = 804 000 Kč

Pokud nemáte žádné další odečitatelné položky, zaplatíte na dani:

804 000 x 0,15 = 120 600 Kč

Z této daně si můžete odečíst slevu na poplatníka:

120 600 - 27 840 = 92 760 Kč

Vaše efektivní sazba daně, tedy poměr mezi zaplacenou daní a celkovým příjmem, bude:

92 760 / 804 000 = 11,5 %

Pokud byste měli roční hrubou mzdu 2 000 000 Kč, 

váš daňový základ by byl:

2 000 000 + (1 701 168 x 0,25) + (2 000 000 x 0,09) = 2 625 292 Kč

Z toho byste zaplatili na dani:

(1 701 168 x 0,15) + (323 832 x 0,23) = 378 040 Kč

Po odečtení slevy na poplatníka by vám zbylo:

378 040 - 27 840 = 350 200 Kč

Vaše efektivní sazba daně by byla:

350 200 / 2 625 292 = 13,3 %

Čím vyšší je váš příjem, tím vyšší je i vaše efektivní sazba daně. To je důsledek progresivního zdanění v Česku. Progresivní zdanění má své zastánce i odpůrce. Někteří lidé ho považují za spravedlivé a sociálně citlivé, jiní za nespravedlivé a demotivující. Jaký je váš názor na progresivní zdanění?