zpět

Prodej nemovitosti a daň z příjmu: Co potřebujete vědět

26.3.2024

Prodej nemovitosti představuje pro mnoho lidí významný krok, ať už se jedná o byt, dům, nebo pozemek. Kromě smluvních a administrativních záležitostí je důležité správně vyřešit i daňové povinnosti. Mnoho lidí se mylně domnívá, že z prodeje se vždy platí daň. Není tomu tak. Existuje několik výjimek, které vás od daně osvobodí.

Předtím, než se ponoříme do detailů, pojďme si osvěžit paměť o situacích, ve kterých nemusíte platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti:

Doba vlastnictví: Pokud jste vlastníkem nemovitosti po dobu alespoň 5 let (pro nemovitosti získané po 1. 1. 2021 platí lhůta 10 let), můžete být osvobozeni od placení daně.

Dědění: Pokud jste zdědili nemovitost a váš předchůdce ji vlastnil po dobu alespoň 5/10 let, můžete být také osvobozeni od daně.

Bydlení v nemovitosti: Pokud jste v nemovitosti bydleli alespoň dva roky před prodejem (ne nutně trvale), můžete být osvobozeni.

Použití peněz na bydlení: Pokud použijete peníze z prodeje na uspokojení vlastní bytové potřeby, nemusíte platit daň.

Převod družstevního podílu: Při prodeji družstevního podílu a s tím spojených práv k pronájmu bytu se vztahují specifická pravidla. Oznamovací povinnost vzniká vždy, bez ohledu na výši příjmu.

I když nejste povinni platit daň, mějte na paměti, že musíte informovat finanční úřad o prodeji. Od roku 2021 je třeba příjem z prodeje nemovitosti oznámit a doložit splnění podmínek pro osvobození od daně. Pokud tuto povinnost neplníte, můžete čelit pokutě.

Postup pro zdanění příjmu z prodeje nemovitosti

Ačkoliv neexistuje pevně daný formulář pro oznámení o prodeji nemovitosti, Ministerstvo financí nabízí vzorový tiskopis, který usnadňuje jeho vyplnění. Oznámení lze podat písemně, a to buď v listinné podobě zaslané poštou, nebo elektronicky formou datové zprávy s ověřenou identitou. Další možností je ústní podání do protokolu na pobočce Finančního úřadu.

Zvláštní případy a úskalí

Co když jste nemovitost zdědili a prodali ji před uplynutím lhůty pro osvobození od daně? V tomto případě se daň z příjmu z prodeje nemovitosti počítá pouze z tzv. "základní daně", do které se zahrnuje cena nabytí nemovitosti v dědickém řízení. Pro výpočet daně se nepoužívá prodejní cena.

Pozor na daňové sankce! V případě nesplnění daňové povinnosti, ať už se jedná o nezaplacení daně z příjmu z prodeje nemovitosti, nepodání oznámení o osvobozeném příjmu, nebo pozdní podání, hrozí vám pokuta ze strany finančního úřadu. Výše pokuty se může vyšplhat až na 100% neodvedené daně.

Zajímavosti:

Tipy: