zpět

Prodej bytu bez energetického štítku? Raději ne!

Představte si, že se chystáte prodat svůj byt. Máte všechny dokumenty připravené, ale zdá se, že chybí zmínka o tzv. energetickém štítku budovy. Jak velký je to problém a kdo má povinnost tento štítek zajistit?

Co je to energetický štítek a jaké informace poskytuje?

Energetický štítek slouží k hodnocení energetické náročnosti budovy. Zohledňuje spotřebu energie na vytápění, chlazení, ohřev vody, osvětlení a další běžné provozní činnosti. Obsahuje odhad ročních nákladů na energie, což je klíčová informace pro potenciální kupující nebo nájemce budovy. Dále klasifikuje budovy podle energetické efektivity na stupnici od A (nejúspornější) do G (nejméně úsporné). Nově postavené budovy musí splňovat standardy třídy A nebo B.

Kdo má za energetický štítek zodpovědnost?

Zodpovědnost za zajištění energetických štítků leží na majitelích nemovitostí. To platí pro všechny případy, kdy majitelé plánují jakýkoliv krok s nemovitostí - prodej, pronájem nebo rekonstrukci. U novostaveb je energetický štítek součástí projektové dokumentace. Rekonstrukce vyžadují štítek v případě, že ovlivní energetickou náročnost budovy, nebo pokud jde o rozsáhlé úpravy přesahující 25 % celkové plochy. Energetický štítek je také nutný pro pronájem nemovitostí, administrativní budovy a budovy orgánů veřejné správy.

Jak získat energetický štítek?

Proces získání energetického štítku je klíčovým krokem pro prodej nebo pronájem nemovitosti. Štítek může vystavit pouze certifikovaný energetický specialista s akreditací od Ministerstva průmyslu a obchodu. Majitelé budou muset poskytnout projektovou dokumentaci, informace o užívání budovy, zprávu o stavu technických zařízení a další relevantní údaje. Na základě těchto informací specialisté provedou analýzu energetické náročnosti budovy a vystaví PENB.

Co se stane, pokud nemáte energetický štítek?

Nedodržení povinnosti zajištění energetického štítku může mít negativní dopad na prodej nemovitosti. V případě nedostatečného označení či úplné absence štítku mohou potenciální kupující pociťovat nedůvěru v energetickou efektivitu budovy a následně snížit zájem o její nákup.

Jaké jsou sankce za nedodržení povinností?

Nedodržení povinností ohledně energetických štítků může být sankcionováno pokutou až do výše 100 000 Kč pro fyzické osoby a 200 000 Kč pro právnické osoby. Proto je důležité zajistit štítek včas a dodržet veškeré legislativní požadavky.

Proč se vyplatí mít energetický štítek?

Mít energetický štítek při prodeji nemovitosti není jen povinností, ale také strategickým krokem. Poskytuje potenciálním kupujícím důležité informace o energetické efektivitě budovy a umožňuje jim lépe odhadnout provozní náklady. Zajištění energetického štítku může také zvýšit atraktivitu nemovitosti na trhu a usnadnit její prodej za lepší cenu. Investice do energetické efektivity budovy se tak může vyplatit nejen z dlouhodobého hlediska, ale také ve formě rychlejšího a úspěšnějšího prodeje.

Energetické štítky jsou důležitou součástí prodeje nemovitostí, které odrážejí energetickou náročnost budovy. Je na majitelích nemovitostí zajistit tyto štítky v souladu s platnou legislativou, aby se vyhnuli případným sankcím a zároveň poskytli potenciálním kupujícím důležité informace o budově. Zajištění energetického štítku je tedy nezbytným krokem pro úspěšný prodej nemovitosti.

Tipy a zajímavosti: