zpět

Proč Čínu více tíží dluhy provincií než vládní dluh?

13.4.2023

Výše vládního dluhu čínským představitelům příliš vadit nemusí. Proč je ale u dluhu jednotlivých provincií situace jiná? Kolik tento dluh činí a kolik mají v následujících několika letech správy jednotlivých čínských provincií z titulu maturujících dluhopisů splatit?

Pokud se podíváme na zadlužení Číny optikou vládního dluhu, v rámci zemí skupiny G20 se ke konci roku 2022 s hodnotou 76,9 % HDP nijak extra nevymyká. Ale ve srovnání s „předcovidovým“ rokem 2019, kdy zadlužení činilo pouze 57,2 % HDP, nicméně čínský vládní dluh výrazně vzrostl. Ale ani tak není čínské zadlužení tématem, kterým by se média zaobírala. Tři globální ratingové agentury (S&P, Moody's a Fitch) hodnotí již řadu let čínskou schopnost splácet svůj vládní dluh ratingy A+ resp. A1 se stabilními výhledy (pozn. Česká republika od všech tří agentur disponuje vyšším ratingem). Co ale musí čínským představitelům přinášet vrásky, jsou dluhy jednotlivých provincií. V roli věřitelů obvykle vystupují občané Číny a právnické osoby v Číně zaregistrované (typicky fondy).

Dluhy všech čínských provincií aktuálně činí cca 9 bilionů USD (1012 USD resp. 9 000 000 000 000 USD). Abychom zasadili těžko představitelné číslo do kontextu, tak jde o cca 50 % loňského HDP celé Číny. V roli dlužníka zde vystupují provinční správy. Ty získávají finanční prostředky emisí dluhopisů a používají je především na své infrastrukturní projekty. Jelikož provinční správy nemohou na trhu komunálních dluhopisů působit napřímo, zakládají tzv. Místní účelové finanční společnosti (Local government financing vehicles), což jsou vlastně investiční společnosti ze 100 % vlastněné danou provinční správou a emitující za ni komunální dluhopisy. Co nám může na první pohled připadat jako obcházení pravidla, je v tomto případě v Číně akceptováno již téměř 30 let. Ze zákona provinční správy nemohou pro splacení jimi vydaných dluhopisů použít své daňové příjmy, tak v zásadě jedinou možností, jak finanční prostředky v potřebném objemu pro splacení dluhopisů a úroků z nich získat, je prodej půdy v jejich vlastnictví. Kdo ale Čínu sleduje trochu detailněji, tak ví, v jakých problémech se nachází tamní realitní trh viz náš článek na edevizy.cz v první a druhé části. Kdo články číst nechce, tak pro něj shrňme, že v Číně jsou největší developeři extrémně zadlužení a stavební sektor generoval v posledních letech téměř 30 % celého čínského HDP!

U obrovského propadu čínského realitního trhu se zastavme, protože to má zásadní vliv na schopnost provinčních samospráv splácet závazky. Z celkového počtu 31 čínských provincií se pouze v jedné v roce 2022 ve srovnání s předchozím rokem objem prodané půdy zvýšil. Zbylých 30 provincií zaznamenalo v této oblasti v propad o 12-75 %, důvod hledejme především ve třech pravidlech, které centrální vláda Číny stanovila s ohledem na zadluženost tamních developerů a obav z jejich bankrotů.

Objem maturujících dluhopisů emitovaných provinčními správami pro následujících pět let ukazuje graf. Hodnoty jsou uvedené v miliardách čínských juanů (pro převod do USD či CZK je třeba dělit hodnotou 6,9 resp. násobit 3,1). Převládající fialová barva nad žlutou značí výrazný převis domácích věřitelů nad zahraničními. Jen v letošním roce tak mají čínské provinční správy splatit dluhopisy v hodnotě 822 mld. USD!

zdroj: reuters.com

Provinční správy (resp. jejich investiční společnosti) aktuálně mají problém s emisí nových dluhopisů. V roce 2022 se oproti předchozímu roku jejich objem propadl o polovinu a navíc s výrazně kratší dobou splatnosti než dříve. Důvodem je vnímané riziko spojené s neutěšenou situací na čínském realitním trhu, díky kterému 29 z 31 čínských provincií bylo nuceno emitovat v meziročním srovnání své dluhopisy s vyšším úrokem.

Jednotlivé čínské provincie vesměs nebudou své obří závazky nejbližších let schopny splácet. Vzhledem k tomu, že centrální čínská vláda už tak čelí krizi důvěry v realitní trh, očekáváme, že dojde z její strany k finanční pomoci jednotlivým čínským provinciím. Také se dá očekávat, že díky této „intervenci“ se budou nové dluhopisy emitovat s nižším event. vůbec žádný kuponem pro mnoho dalších let. To ale problém s toxickými dluhopisy nevyřeší, pouze ho odsune v čase…