zpět

Pracovní cesta? Jak efektivně řešit náklady na soukromé vozidlo v Česku a na Slovensku

16.8.2023

Pokud se právě chystáte na pracovní cestu a rozhodli jste se, že ji absolvujete svým vlastním vozem, měli byste vědět, že máte nárok na náhradu za každý ujetý kilometr. Tato náhrada se nazývá základní náhrada. Jak se liší v Česku a na Slovensku?

V Česku byly sazby základní náhrady naposledy zvýšeny k 1. lednu 2023. Pokud používáte osobní silniční motorové vozidlo, získáte za každý ujetý kilometr 5,20 korun. Pro jednostopá vozidla a tříkolky činí tato náhrada 1,40 koruny za kilometr. Jednoduše řečeno, pokud se vydáte na pracovní cestu svým osobním autem, dostanete za každý kiláček 5,20 Kč. Pokud použijete motorku nebo tříkolku, pak je to 1,40 Kč za každý kilometr.

Na Slovensku byla základní náhrada za soukromá vozidla zvýšena nedávno, k 1. červenci 2023. Pro osobní silniční motorová vozidla činí tato náhrada 0,252 EUR, což je zhruba 6,10 korun za jeden ujetý kilometr. Pro jednostopá vozidla a tříkolky je tato sazba 0,071 EUR, což je asi 1,70 Kč za kilometr. Jasně tedy platí, že pokud se vydáte na pracovní cestu svým osobním vozem, budete dostávat za každý kiláček 0,252 EUR (cca 6,10 Kč). V případě, že se rozhodnete pro motorku nebo tříkolku, bude to 0,071 EUR (cca 1,70 Kč) za každý ujetý kilometr.

Z toho vyplývá, že sazby základní náhrady jsou na Slovensku vyšší než v Česku, a to pro oba typy vozidel. Pokud tedy často absolvujete pracovní cesty svým autem nebo motorkou, může být pro vás výhodné pracovat na Slovensku. Nezapomeňte však zohlednit i další faktory, jako jsou například daně, životní náklady nebo výše vaší mzdy. Vědomé rozhodování vám může ušetřit nemalé peníze.

Kromě toho, při plánování pracovních cest si důkladně ověřte alternativní možnosti dopravy. V některých případech může být veřejná doprava výhodnější než použití vlastního vozidla. Máte-li k dispozici kvalitní spoje vlaků nebo autobusů, nemusíte řešit parkování ani se zatěžovat stresujícím provozem. Často vám ušetří nejen peníze, ale i čas. Uveďte si v rozkladu vaši pracovní cestu, zhodnoťte ceny a časy cestování a rozhodněte se podle toho, co je pro vás nejlepší.

Nezapomínejte ani na možnost sdílení jízdy (carpooling) s kolegy nebo přáteli, kteří mají podobný směr. Sdílení nákladů na palivo a parkování může být výrazně výhodnější než jízda sama. Navíc tím snižujete emise a pomáháte ochraňovat životní prostředí. Mnoho společností a webových platforem nabízí možnost hledat si spolujezdce, a to i na delší trasy. Zkuste tuto možnost využít a spojit příjemné s užitečným.

V neposlední řadě je dobré se ptát svého zaměstnavatele na podmínky náhrady za pracovní cesty. Některé firmy mohou mít vlastní pravidla ohledně náhrad, které mohou být pro zaměstnance výhodnější než státní sazby. Buďte aktivní a informujte se o možnostech, které máte k dispozici. A pokud je to možné, snažte se i v rámci práce přispívat k udržitelné dopravě, třeba podporou home office nebo provozem firemního carpoolingu. Každý krok k efektivnějšímu a šetrnějšímu způsobu cestování má smysl.

Sazby základní náhrady jsou jen jedním aspektem při plánování pracovních cest. Všimněte si celkového kontextu a zvažte všechny dostupné možnosti. Při dobrém plánování můžete snížit náklady na cestování, ušetřit čas a přispět k lepšímu životnímu prostředí. Buďte aktivní, informujte se a vytvářejte si svůj vlastní pohodlný a úsporný režim pracovních cest.