zpět

Práce na dohodu: Co se změní od roku 2024 a jak se na to připravit?

8.12.2023

Pracujete na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ)? Pak byste měli vědět, že od ledna 2024 se změní podmínky pro tyto formy práce. Novela zákoníku práce, která vstoupila v platnost v září 2023, přináší několik novinek, které se dotknou nejen zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů. Jaké jsou tyto změny a co pro vás znamenají? V tomto článku se pokusíme odpovědět na tyto otázky.

Změny u DPP

DPP je dohoda, kterou uzavíráte s zaměstnavatelem, pokud chcete odpracovat určitý počet hodin nebo vykonat určitou práci. Na rozdíl od pracovní smlouvy nemáte nárok na dovolenou, nemocenskou, ani na další zaměstnanecké výhody. Na druhou stranu máte větší flexibilitu a nižší daňové zatížení. Zákon stanoví, že na DPP můžete ročně odpracovat maximálně 300 hodin u jednoho zaměstnavatele.

Od roku 2024 se však změní několik věcí:

Řetězení dohod

Novela zákoníku práce také zavádí nový pojem „řetězení dohod“. Tím se rozumí situace, kdy uzavíráte s jedním zaměstnavatelem více dohod o provedení práce nebo více dohod o pracovní činnosti, které se navzájem bezprostředně nebo s krátkou přestávkou navazují. Pokud se tak stane, budou se na vás vztahovat stejná pravidla jako na zaměstnance v pracovním poměru. To znamená, že budete mít nárok na dovolenou, nemocenskou, a další zaměstnanecké výhody. Také budete mít možnost požádat zaměstnavatele o přechod na pracovní poměr. Řetězení dohod se bude posuzovat podle celkové doby trvání dohod, nikoli podle počtu hodin.

Příklad: Uzavřete s jedním zaměstnavatelem DPP na 3 měsíce, ve kterých odpracujete 200 hodin. Poté uzavřete s tím samým zaměstnavatelem další DPP na další 3 měsíce, ve kterých odpracujete 100 hodin. V tomto případě se na vás bude vztahovat řetězení dohod, protože jste s jedním zaměstnavatelem uzavřeli dvě DPP, které se navazují bez přestávky a jejich celková doba trvání je 6 měsíců. To znamená, že budete mít nárok na dovolenou, nemocenskou, a další zaměstnanecké výhody. Také budete mít možnost požádat zaměstnavatele o přechod na pracovní poměr.

Výhody DPP oproti HPP:

Nevýhody DPP oproti HPP: