zpět

Povinné ručení pro různá vozidla: Co se změní a koho se to týká?

Pokud jste jedním z mnoha řidičů, kteří se zajímají o novinky v oblasti povinného ručení, tato nová norma by vás mohla zajímat. Vláda nedávno schválila návrh zákona, který přinese zásadní změny v povinném ručení. Toto pojištění, které vás chrání v případě nehod, bude zřejmě platit pro mnohem širší okruhy vozidel, než bylo doposud obvyklé.

Povinné ručení je pojištění, které chrání oběti dopravních nehod před škodami, které jim způsobí viník nehody. Pokud máte povinné ručení, pojišťovna vám zaplatí škodu, kterou jste způsobili jiným osobám nebo jejich majetku. Pokud nemáte povinné ručení, musíte škodu uhradit z vlastní kapsy.

Podle současného zákona musí mít povinné ručení každý, kdo provozuje motorové vozidlo na pozemních komunikacích. To znamená, že povinné ručení se týká například automobilů, motocyklů, autobusů, nákladních vozidel, traktorů nebo tříkolek. Naopak povinné ručení se netýká například koloběžek, segwayů, elektrokol nebo invalidních vozíků.

To se má ale změnit. Podle novely zákona o povinném ručení, která by měla platit od 1. ledna 2024, bude povinné ručení platit pro všechna vozidla s motorem nebo elektrickým pohonem, která jsou schopna jet rychlostí vyšší než 25 km/h. To znamená, že povinné ručení budou muset mít i majitelé koloběžek, segwayů, elektrokol nebo invalidních vozíků, pokud splňují tyto podmínky.

Proč se to dělá? Hlavním důvodem je ochrana obětí dopravních nehod. V posledních letech totiž vzrostl počet nehod způsobených právě těmito vozidly, která nemají povinné ručení. Pokud takové vozidlo srazí chodce nebo narazí do auta, viník nehody nemusí mít dostatek peněz na zaplacení škody. Oběť pak musí žalovat viníka a čekat na soudní rozhodnutí, což může trvat dlouho a být nákladné.

Jak se to projeví na vaší peněžence? Pokud už máte povinné ručení pro své motorové vozidlo, pravděpodobně se nic nezmění. Pokud ale máte nějaké vozidlo s motorem nebo elektrickým pohonem, které dosud nemuselo mít povinné ručení, budete si ho muset pořídit. Cena povinného ručení se bude lišit podle typu vozidla, jeho výkonu a dalších faktorů. Podle odhadů by se mohla pohybovat od několika set do několika tisíc korun ročně.

Co dělat v případě nehody? Pokud dojde k nehodě mezi dvěma vozidly s povinným ručením, postup je stejný jako dosud. Viník nehody musí vyplnit tzv. evropský záznam o dopravní nehodě a oznámit nehodu své pojišťovně. Pokud se viník a oběť dohodnou, mohou si škodu vyřešit mezi sebou bez pojišťovny. Pokud dojde k nehodě mezi vozidlem s povinným ručením a vozidlem bez povinného ručení, postup je také stejný jako dosud. Viník nehody musí oznámit nehodu své pojišťovně a ta mu zaplatí škodu, kterou způsobil. Oběť nehody musí žalovat viníka a čekat na soudní rozhodnutí.

Výjimky: Některá vozidla však budou z této povinnosti vyňata. Například elektrokola nebudou muset mít povinné ručení, protože jejich hlavním zdrojem energie je lidská síla, nikoli motor. Podobně zahradní traktory, které zůstávají na soukromém pozemku, nebudou muset mít toto pojištění. Ale pozor, pokud by takový traktor vyjel na veřejnou silnici, stává se vozidlem a povinné ručení je nutností.

Kdo bude platit? Zásadní změnou je také to, že podle zákona bude povinné ručení platit nového provozovatele vozidla, nikoli jeho vlastník. Tato změna vychází z negativních zkušeností s dosavadním systémem, který měl řadu nedostatků při vyřizování přestupků, zániku pojištění a stanovení výše pojistného.

Zvýšené limity pojistného plnění: Nový zákon také zvyšuje minimální limity pojistného plnění v případě újmy na zdraví, smrti nebo majetkových škod. Dříve platný limit 25 milionů korun se nyní zdvojnásobuje na 50 milionů korun. Tato změna je významná pro to, jakou ochranu budete mít v případě nehody.

Tento nový zákon o povinném ručení přináší významné změny, které se dotknou mnoha řidičů. Rozšíření povinnosti na různé typy vozidel a změna v tom, kdo bude platit, jsou klíčovými body tohoto návrhu. Důležité je také zvýšení limitů pojistného plnění, což vám poskytne větší jistotu v případě nehody. 

Nezapomeňte sledovat, kdy tento zákon vstoupí v platnost, protože to bude mít vliv na to, jak se budete muset přizpůsobit těmto změnám.

Povinné ručení je klíčovou součástí silniční bezpečnosti, a proto je důležité jaké povinnosti vám tato norma přináší. Ať už jste majitel elektrického koloběžky, Segwaye nebo jiného vozidla, které spadá do této kategorie, nezapomeňte se informovat a zajistit, že budete v souladu s novými pravidly. Vaše bezpečnost na silnicích a ochrana vašeho majetku jsou toho stojí.

Přejeme vám bezpečnou jízdu a žádné nehody!