zpět

Posun termínu vyřazování emisních povolenek: Nová realita pro firmy a energetický sektor

25.1.2024

Den 16. ledna 2024 se stal významným milníkem v legislativě ohledně emisních povolenek v České republice. Sněmovna schválila návrh na posunutí termínu vyřazování emisních povolenek o pět měsíců. Tato změna ovlivní nejen průmyslové podniky, které vypouštějí skleníkové plyny, ale i ceny energií, které jsou propojeny s hodnotou těchto povolenek.

Nový termín a jeho dopady

Firmy nyní budou moci vyřazovat emisní povolenky za emise, které vypustily do ovzduší v předchozím roce, až do 30. září, namísto původního termínu 30. dubna. Tímto krokem dostávají firmy více flexibility při nákupu povolenek, a to s pozitivním dopadem na tok hotovosti. Cena emisních povolenek, ovlivňující ceny energií, se stává klíčovým faktorem pro ekonomiku a strategie firem.

Pozadí změny a politický pohled

Návrh na posun termínu přišel ze strany koaličních poslanců a získal podporu i od dvou poslanců ANO. Motivací byla nedávná novelizace evropské směrnice, která přinutila Českou republiku k úpravě své legislativy. Přestože důvodová zpráva zdůrazňuje pozitivní vliv na tok hotovosti firem, poslanci varují, že vláda nestihne předložit nový zákon včas, což by vedlo k nejistotě při nakupování povolenek do původního termínu.

Emisní povolenky a obchodování

Elektrárny a průmyslové podniky nakupují emisní povolenky, které určují množství skleníkových plynů, jež mohou vypustit. Jedna povolenka odpovídá emisím jedné tuny oxidu uhličitého. Evropský systém obchodování s emisemi hraje klíčovou roli v regulaci celkových emisí v EU. Omezování emisí se stává motivací pro firmy, zejména při růstu cen povolenek.

Přínos pro průmysl a českou ekonomiku:

Posun termínu vyřazování emisních povolenek přináší průmyslovým podnikům významnou výhodu. Schopnost rozložit nákup povolenek do delšího období má pozitivní vliv na jejich tok hotovosti, který je v současné době pod vlivem vysokých cen energií a dalších vstupů.

Cenový vývoj emisních povolenek je klíčovým faktorem pro průmyslová odvětví. V roce 2021 se průměrná cena pohybovala kolem 60 eur za tunu oxidu uhličitého, v roce 2022 však stoupla na 80 eur za tunu. Tato dynamika zvyšuje náklady průmyslových podniků na nákup povolenek.

Posun termínu vyřazování povolenek má potenciál pomoci průmyslu lépe řídit tyto náklady, což může vést k menším finančním potížím a posílení konkurenceschopnosti firem. Tato změna může také podporovat investice do nových technologií zaměřených na snižování emisí.

Vliv na českou ekonomiku není omezen jen na průmyslová odvětví. Nižší náklady průmyslových podniků by mohly podnítit vyšší investice a vytvoření nových pracovních míst. I přes posun termínu zůstává povinnost firmy nakupovat stejné množství povolenek, pouze v delším časovém horizontu.

Celkově je posun termínu vyřazování emisních povolenek krokem vpřed nejen pro průmysl, ale i pro českou ekonomiku. Očekává se, že snížení nákladů průmyslových podniků podpoří konkurenceschopnost, což může vést k vyšším investicím a zlepšení zaměstnanosti.

Návrh na posun termínu vyřazování emisních povolenek byl začleněn do novely zákona o ochraně ovzduší, nyní projednávané Senátem. Součástí evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS) je obchodování s emisními povolenkami, které podnikům umožňuje obchodovat s povolenkami na burze. Ovlivňuje to motivaci firem snažit se omezovat emise, což je klíčovým faktorem v boji proti klimatickým změnám.