zpět

Porušení povinností AML: Důsledky pro finanční instituce

10.7.2023

Jaké jsou důsledky pro finanční instituce, které nedodržují povinnosti související s bojem proti legalizaci trestné činnosti a financování terorismu? Co se skrývá za tajemnými zkratkami AML? Proč je důležité, aby finanční instituce dodržovaly povinnosti spojené se zákony proti praní špinavých peněz (AML)?

Nedávný případ porušení povinností AML finanční instituce sídlící v České republice ukazuje, jak vážné mohou být následky nedodržování těchto zákonů. Tato instituce poskytující bankovní služby na českém trhu, selhala ve zmírňování a řízení rizik spojených s legalizací výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

AML zákony jsou zavedeny s cílem bojovat proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jednou z klíčových povinností finančních institucí je identifikovat a minimalizovat rizika spojená s nelegálními aktivitami. Finanční instituce tyto povinnosti nedodržela.

Co konkrétně společnost udělala špatně?

Za prvé, nedostatečně identifikovala své klienty a osoby oprávněné disponovat jejich penězi. To umožňuje anonymní transakce a skrývání skutečných vlastníků účtu. Za druhé, společnost nedbala správného zjišťování vlastnické a řídicí struktury klientů, což způsobilo nedostatečnou transparentnost vlastnického uspořádání. Tato nedbalost může umožnit skrývání skutečných zájmů za zdánlivými strukturami.

Finanční instituce také selhala v účinném řízení rizik spojených s mezinárodními sankcemi. To znamená, že mohla neúmyslně poskytovat finanční prostředky organizacím nebo jednotlivcům, proti kterým jsou uvaleny sankce. Společnost nedostatečně identifikovala také rizikové faktory obchodování, jako jsou transakce s politicky exponovanými osobami nebo obchody se zeměmi s vysokým rizikem praní špinavých peněz. Tím nedodržela stanovené postupy a riziko spojené s těmito faktory.

Dalším vážným nedostatkem bylo nedostatečné monitorování klientů. Finanční instituce nesplnila povinnost průběžné kontroly klientů a kontrol klientů-finančních institucí. Tím byla umožněna dlouhodobá provozování podezřelých činností bez zásahu společnosti.

Jaké jsou důsledky těchto porušení?

Finanční instituce dostala pokutu ve výši 5 000 000 Kč. Tento případ nám ukazuje, že nedodržování povinností AML může způsobit finanční ztráty, reputační škody a právní sankce.

Proč je tedy důležité, aby finanční instituce dodržovaly povinnosti AML?

Je to nezbytné pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Finanční instituce musí mít odpovídající strategii a postupy vnitřní kontroly a komunikace, aby minimalizovala rizika spojená s nelegálními aktivitami. Příklady takových postupů zahrnují identifikaci klienta, zjišťování vlastnické struktury, řízení rizik, identifikaci technologického rizika a pravidelné monitorování klientů.
Zachování integrity finančního systému a ochrana proti zneužití finančních prostředků pro nelegální účely jsou v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu nezbytné. Finanční instituce musí přijmout odpovědnost a dodržovat příslušné zákony a regulace. To je klíčové pro ochranu našeho společenství a zajištění bezpečného finančního prostředí pro všechny.