zpět

Politicky exponovaná osoba (PEP): Definice, identifikace a důsledky

17.7.2023

Kdo je politicky exponovanou osobou a jaké jsou důsledky této politické expozice?Politicky exponovaná osoba (PEP) je termín, který se v posledních letech stal významným v oblasti finančních a bankovních institucí, právního prostředí a boje proti korupci. PEP odkazuje na jednotlivce, kteří zastávají významné politické funkce nebo jsou spojeni s politickým prostředím. Tito jednotlivci mají zvýšený potenciál zneužít své postavení pro nelegitimní osobní zisk nebo uskutečňování korupčních činů.Kdo je považován za PEP?

Klasifikace PEPů se liší podle různých zemí, organizací a institucí. Nicméně, typickými příklady politicky exponovaných osob jsou státní prezidenti, premiéři, ministři, vysocí úředníci, soudci, vojenští generálové a další významní představitelé státní moci. Důležité je také zmínit, že PEPem může být i člen blízké rodiny (manžel, manželka, rodiče, děti, sourozenci, vnoučata a případně i sestřenice či babičky) nebo obchodní partneři těchto politiků. Finanční instituce a banky při identifikaci PEPů a provádění opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu zohledňují i členy jejich blízké rodiny, protože tito jednotlivci mohou mít potenciál zneužít své spojitosti s politickou mocí pro nelegitimní osobní zisk nebo korupční aktivity.

Identifikace PEPů je často prováděna prostřednictvím specifických databází a nástrojů, které sledují politické funkce jednotlivců. Finanční instituce a banky jsou povinny provádět přísnou identifikaci a monitorování klientů, aby předešly riziku nelegálních aktivit spojených s PEPy.

Příklad z praxe: Finanční instituce nemohou poskytnout půjčku politicky exponované osobě
Představme si případ fiktivního prezidenta země X, který po skončení svého volebního období potřebuje finanční prostředky pro podnikání. Tento bývalý prezident je však PEPem, a to ho staví do zvláštního světla finančních institucí.

Většina finančních institucí má interní směrnice, které jim brání v poskytování úvěrů politicky exponovaným osobám. Tento postup je důležitý pro minimalizaci rizika, které by mohlo vyplývat z možnosti zneužití prostředků nebo praní špinavých peněz ze strany PEPů.
Důvody, proč finanční instituce nemohou poskytnout půjčku politicky exponovaným osobám, jsou mnohé. Jedním z nich je nejasný původ jejich finančních prostředků. Přítomnost PEPů v podnikatelských projektech může také vytvářet konflikt zájmů a snižovat důvěryhodnost dané transakce.

Dalším faktorem, který ovlivňuje schopnost politicky exponovaných osob získat půjčku, je reputační riziko pro finanční instituci. Pokud by bylo odhaleno, že instituce poskytla půjčku PEPovi, může to mít vážné důsledky pro její pověst a obchodní zájmy.
Politicky exponované osoby jsou jedinečnou skupinou lidí, která vyvolává specifická opatření ze strany finančních institucí a bank. Identifikace PEPů a omezení finančních transakcí s nimi mají za cíl minimalizovat riziko korupce, praní špinavých peněz a dalších finančních zneužití. Příklad, kdy finanční instituce odmítla půjčit peníze politicky exponované osobě, je jasnou ukázkou toho, jak PEPy ovlivňují svět financí a jaké jsou důsledky jejich politické expozice.