zpět

Papírové vs. elektronické dokumenty: Jak je zkombinovat bez ztráty důvěryhodnosti?

28.2.2024

Svět se zrychluje a digitalizace proniká do všech oblastí našeho života. Papírové dokumenty, kdysi všudypřítomné, pomalu ustupují do pozadí a nahrazují je jejich elektronické ekvivalenty. Ale i v tomto digitálním věku se můžeme setkat s překážkami. Co dělat, když druhá strana odmítá podepsat dokument elektronicky? Jak můžeme zachovat právní jistotu a zbavit se balastu papírů?

Hybridní cesta: Dva dokumenty, jedna platnost

Jednoduché řešení, ale administrativně náročné. Vy podepíšete elektronicky a druhá strana na papír. Oba dokumenty si uchováváte a v případě potřeby je prokazujete. Toto řešení je vhodné pro občasné jednání s partnery, kteří se brání elektronickému podepisování.

Plně elektronická cesta: Autorizovaná konverze a elektronický podpis

Papírový dokument s vlastnoručním podpisem druhé strany nechte autorizovaně převést do elektronické podoby. Vznikne tak "originál" s plnou právní vahou. Pokud jej následně elektronicky podepíšete, budete mít jediný důkazně spolehlivý dokument. Tato cesta je ideální pro dlouhodobou spolupráci s partnery, kteří akceptují elektronické podepisování.

Tipy pro bezproblémové podepisování:

Zajímavosti:

Kombinace papírových a elektronických dokumentů je možná a právně platná. Pro bezproblémový proces je důležitá edukace, správná platforma, proaktivní přístup k digitalizaci a důvěryhodné platformy.