zpět

OSVČ platí na daních a odvodech méně než zaměstnanci: Mýtus nebo pravda?

Jak se počítají daně a odvody u OSVČ?

Máte vlastní živnost, a tak vás možná zajímá, jestli platíte na daních a odvodech opravdu méně než zaměstnanci. Nebo jste právě přemýšleli o tom, zda si založit svůj podnik a zajímá vás, jaké jsou výhody a nevýhody podnikání oproti zaměstnání? Co to pro vás jako OSVČ nebo budoucího podnikatele znamená?

OSVČ platí daň z příjmů ze svého čistého zisku, tedy z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Daňová sazba je 15 %, ale OSVČ mohou uplatnit různé slevy, paušály a odpočty, které snižují daňový základ. Například OSVČ mohou uplatnit paušální výdaje ve výši 60 %, 40 % nebo 30 % z příjmů podle druhu činnosti, aniž by musely prokazovat skutečné náklady. OSVČ také mohou odečíst 24 % z části zisku nad 1 701 168 Kč jako tzv. superhrubou mzdu.

OSVČ také platí sociální a zdravotní pojištění. Sociální pojištění se skládá z důchodového pojištění (28 %) a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (1,2 %). Zdravotní pojištění se skládá z nemocenského pojištění (2,3 %) a veřejného zdravotního pojištění (13,5 %). Celková sazba sociálního a zdravotního pojištění je tedy 45 %. Oba typy pojištění se však neplatí z celého zisku, ale pouze z poloviny (50 %) vyměřovacího základu. Navíc existuje minimální i maximální vyměřovací základ pro oba typy pojištění. Minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění je 25 % průměrné mzdy (pro rok 2023 je to 10 776 Kč), pro zdravotní pojištění je to polovina průměrné mzdy (pro rok 2023 je to 21 552 Kč). Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění je 48násobek průměrné mzdy (pro rok 2023 je to 1 935 552 Kč), pro zdravotní pojištění není stanoven žádný strop.

Jak se počítají daně a odvody u zaměstnanců?

Zaměstnanci platí daň z příjmů ze své hrubé mzdy, tedy ze sumy peněz, kterou jim vyplatil zaměstnavatel. Daňová sazba je také 15 %, ale zaměstnanci mohou uplatnit různé slevy a odpočty, které snižují daňový základ. Například zaměstnanci mohou odečíst slevu na poplatníka ve výši 27 840 Kč ročně, slevu na manželku nebo manžela ve výši 24 840 Kč ročně, slevu na dítě ve výši 15 204 Kč ročně za první dítě, 19 404 Kč za druhé dítě a 24 204 Kč za třetí a další dítě. Zaměstnanci také mohou odečíst 24 % z části mzdy nad 1 701 168 Kč jako tzv. superhrubou mzdu.

Zaměstnanci také platí sociální pojištění a zdravotní pojištění ale ne sami, nýbrž společně se svým zaměstnavatelem. Sociální pojištění se skládá z důchodového pojištění (28 %) a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (1,2 %). Zdravotní pojištění se skládá z nemocenského pojištění (2,3 %) a veřejného zdravotního pojištění (13,5 %). Celková sazba sociálního a zdravotního pojištění je tedy 45 %. Oba typy pojištění se však neplatí z celé hrubé mzdy, ale pouze z části, která je označena jako zdanitelný příjem. Zdanitelný příjem je hrubá mzda snížená o některé položky, jako jsou například příspěvky na stravování, příspěvky na penzijní spoření nebo životní pojištění, cestovné náhrady nebo daňové bonusy. Navíc existuje maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění, který je stejný jako u OSVČ (48násobek průměrné mzdy), pro zdravotní pojištění není stanoven žádný strop.

Zaměstnavatel platí za zaměstnance sociální pojištění ve výši 24,8 % a zdravotní pojištění ve výši 9 % z jeho zdanitelného příjmu. Zaměstnanec platí sociální pojištění ve výši 6,5 % a zdravotní pojištění ve výši 4,5 % ze svého zdanitelného příjmu. Celková sazba sociálního a zdravotního pojištění je tedy stejná jako u OSVČ (45 %), ale rozdělená mezi zaměstnavatele a zaměstnance.

Kolik odvedli na daních a odvodech OSVČ a zaměstnanci?

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) odvedli zaměstnanci na sociálním pojištění celkem 468 miliard korun za rok 2019, zatímco OSVČ pouze necelých 32 miliard korun. Podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) odvedli zaměstnanci na zdravotním pojištění celkem 229 miliard korun za rok 2019, zatímco OSVČ pouze 22 miliard korun. Podle údajů Ministerstva financí ČR odvedli zaměstnanci na dani z příjmů celkem 138 miliard korun za rok 2019, zatímco OSVČ pouze 38 miliard korun.

Z analýzy daní a odvodů u OSVČ a zaměstnanců vyplývá, že platí mýtus, že OSVČ platí vždy méně na daních a odvodech než zaměstnanci. Realita je složitější, závisí na konkrétní situaci a příjmech.

Malí podnikatelé s nižšími příjmy a možností uplatnit slevy a paušály mohou skutečně platit nižší daně než zaměstnanci s podobnými hrubými mzdami. Naopak, velcí podnikatelé s vysokými příjmy mohou mít vyšší daňovou zátěž než zaměstnanci s ekvivalentními mzdami.

OSVČ nesou větší zátěž, protože musí sami spravovat své daně, účetnictví a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Je navíc důležité si udržovat administrativní pořádek.

Podnikání jako OSVČ má své výhody a nevýhody, a každý jednotlivý případ je odlišný. Pokud uvažujete o podnikání jako OSVČ, je důležité zhodnotit své možnosti a situaci a případně konzultovat s odborníky na daně a účetnictví.

Hodně štěstí na vaší cestě za podnikatelskými sny!