zpět

Optimalizace pracovních benefitů pro maximální výhody

Pracovní benefity hrají klíčovou roli při rozhodování, kam zamířit ve své kariéře. Čím atraktivnější benefity nabízí zaměstnavatel, tím pravděpodobněji získá potenciálního zaměstnance. Nicméně, při volbě pracovních benefitů je důležité vědět, co vlastně benefity jsou, jak ovlivňují vaše finance a jak mohou posílit vaše zaměstnání.

Pracovní benefity jsou formou odměny, kterou zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům nad rámec běžné mzdy a zákonem stanovených povinností. Jsou to dobrovolné výhody, které mohou zaměstnavatelé nabídnout, aby zvýšili atraktivitu svých pracovních pozic. Na druhou stranu jsou zde také zákonné povinnosti, jako je minimální dovolená o čtyřech týdnech či příplatky za přesčasy nebo práce o víkendech, které jsou ve většině zemí považovány za benefity, ale v našem právním systému jsou povinné pro každého zaměstnavatele.

Benefity a daně: Jak ovlivní vaše finance?

Zaměstnanecké benefity mohou mít různý daňový status. Některé benefity mohou být osvobozeny od daně a nezapočítávají se do odvodů zdravotního a sociálního pojištění. To znamená, že mohou být pro zaměstnance velmi výhodné. Nicméně, od roku 2024 jsou benefity osvobozeny od daně z příjmu zaměstnance pouze do určité výše, která odpovídá polovině průměrné mzdy. Průměrná mzda letos činí 43 967 korun. Pokud překročí tento limit, jsou předmětem zdanění a odvodů.

Výhody benefitů pro zaměstnavatele a zaměstnance

Pro zaměstnavatele mohou benefity pomoci přilákat a udržet zaměstnance, což je klíčové zejména v oborech s vysokou poptávkou po pracovní síle. Zároveň mohou zvýšit produktivitu zaměstnanců a přinést daňové výhody. Daňové výhody: Většina zaměstnaneckých výhod je považována za daňově zvýhodněné náklady, což umožňuje zaměstnavatelům snižovat své daňové povinnosti.

Pro zaměstnance mohou pracovní benefity znamenat zlepšení zdraví například v podobě wellness, finanční zabezpečení (příspěvky na penzijní a životní pojištění, sick days), lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem (home office) a možnosti pro kariérní růst (vzdělávání).

Nejčastější typy benefitů a jejich výhody

Stravování: Příspěvky na stravování mohou být ve formě stravenek nebo příspěvků na kantýnu. To může zlepšit zdraví zaměstnanců a jejich spokojenost.

Penzijní a životní pojištění: Příspěvky na penzijní nebo životní pojištění mohou přispět k finanční stabilitě zaměstnanců.

Doprava: Příspěvek na dopravu může zahrnovat hromadné svozy, jízdenky na veřejnou dopravu nebo proplácení pohonných hmot.

Zaměstnanecké akcie: Zaměstnanecké akcie mohou motivovat zaměstnance a přispět k jejich dlouhodobému zájmu o úspěch firmy.

Mezi další časté výhody patří například různé benefitové karty, které zaměstnancům umožňují využívat sportovní zařízení, financovat kulturní akce, získat nadstandardní zdravotní péči a další. Kromě toho sem spadají také placené volno v případě nemoci, tzv. sick days, které zaměstnancům umožňují odpočinout si, aniž by museli čerpat nemocenskou. Časté jsou rovněž delší placené dovolené, 13. a další výplaty, služební automobily a další benefity. Možností je mnoho.

Zajímavosti: