zpět

Opravy účetních chyb minulých let v příkladech

19.12.2023

Opravy chyb jsou běžnou součástí účetní praxe, a i přes veškerou pečlivost se stávají. Chyby v účetnictví či daňových přiznáních mohou vzniknout, ale jak je správně opravit?

Proces vedení účetnictví a kontrolní mechanismy

Chyby v účetnictví jsou nevyhnutelné, a proto jsou nastaveny kontrolní mechanismy, které pomáhají chyby identifikovat a následně opravit. Opravy se obvykle provádějí ve stejných účetních obdobích, ve kterých chyby vznikly. Ale co když chyba vyjde najevo až po uzavření účetních knih a sestavení účetní závěrky?

V takovém případě jsou dvě možnosti:

a) Využít ustanovení § 17 odst. 7 zákona o účetnictví a znovu otevřít již uzavřené účetní knihy, chybu opravit a sestavit novou účetní závěrku.
b) Nepoužít toto ustanovení a provést opravu v následném účetním období.

První možnost (a) je časově omezená a není vždy oblíbená, zejména kvůli praktickým problémům. Druhá možnost (b) se používá častěji.

Chyby v daňových přiznáních k dani z příjmů

Chyby v daňových přiznáních jsou také běžnou součástí práce účetních a daňových specialistů. Můžeme rozlišit dvě situace:
a) Chyba v daňovém přiznání vznikla následkem pozdě objevené účetní chyby.
b) Chyba v daňovém přiznání vznikla nezávisle na účetnictví.
Pro tyto situace existují různé způsoby řešení:
a) Chyba bude opravena v účetnictví a také podáním dodatečného daňového přiznání.
b) Chyba bude opravena v účetnictví, ale ne v daňovém přiznání.

c) Chyba bude opravena pouze v dodatečném daňovém přiznání, pokud nesouvisí s chybou v účetnictví.

Opravy chyb v daňových přiznáních mohou mít dopady na daňovou povinnost, a proto je důležité řádně řešit tyto situace.

Teoretické minimum

Pro lepší porozumění je nutné znát několik teoretických faktů:
a) Opravy účetních chyb nákladů a výnosů minulých let, které jsou významné, se účtují do účtové skupiny 42.
b) Opravy účetních chyb nákladů a výnosů minulých let, které jsou pod hladinou významnosti, mohou být účtovány do odpovídajících účtů nákladů a výnosů.

Významnost informace se posuzuje v souvislosti s ostatními obdobnými informacemi.

Příklady na následné opravy účetních chyb minulých let

Představme si několik situací a způsoby jejich opravy:

Situace 1: Chybná výše odpisů na dlouhodobý majetek. Účetní jednotka uvádí, že v minulosti neúčtovala odpisy ve správné výši. Jak tuto chybu opravit?

Situace 2: Chybné zaúčtování nákladů, které měly být aktivovány. Účetní jednotka zjistila, že v minulosti některé náklady, které měly být aktivovány, byly chybně považovány za okamžité náklady. Jak tuto chybu opravit?

Situace 3: Chyba v daňovém přiznání vznikla kvůli nepostřehnutí odpočtu na dani. Jak tuto chybu opravit?

Opravy účetních chyb minulých let jsou důležitou součástí účetní praxe. Je nutné postupovat s ohledem na platnou legislativu a zároveň zajistit, aby tyto opravy nevedly k nepříznivým finančním dopadům. Řádná dokumentace a komunikace s daňovými úřady jsou klíčové pro správné řešení těchto situací.

Příklady uvedené v tomto článku jsou pouze ilustrativní a konkrétní řešení mohou záviset na specifických okolnostech a legislativě platné v dané zemi. Je proto vždy vhodné konzultovat tyto záležitosti s odbornými poradci nebo daňovými specialisty, kteří mají znalost místních právních předpisů a daňových pravidel.