zpět

Ochrana osobních údajů v éře umělé inteligence: Co přináší OpenAI a jak se bránit

20.2.2024

V současné době, kdy se zapojujeme do interakcí s inovativními technologiemi, vzniká otázka ochrany našich osobních údajů. S příchodem ChatGPT od společnosti OpenAI se otevírá prostor pro komunikaci s počítačovým systémem. Jak však OpenAI řeší otázky ohledně ochrany citlivých informací a jak můžeme aktivně chránit svá práva?

Situace a historie

Je nezbytné začít tím, že jako občané Evropské unie jsme chráněni Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení klade důraz na zpracování osobních údajů, včetně těch, které jsou využívány umělou inteligencí. Historicky však OpenAI ne vždy dodržovala požadavky GDPR, což vyvolalo zájem evropských regulačních orgánů.

Italský úřad pro ochranu osobních údajů zasáhl a pozastavil provoz ChatGPT. Hlavním problémem bylo nedostatečné žádání o svolení ke zpracování osobních údajů a nedostatečné informování o tom, jak jsou tyto údaje využívány. To vyvolalo otázky o souladu s GDPR, a to zejména v kontextu kvality poskytovaných informací a bezpečnosti nezletilých, což vedlo k požadavku na zavedení technologií ověřujících věk.

Reakce a nová opatření

V odpovědi na tyto výtky OpenAI představila nové nástroje pro ochranu osobních údajů a posílené mechanismy k dodržování GDPR.

Možnost výmazu dat a ochrana soukromí Jednou z klíčových otázek je možnost nesledování a výmazu osobních údajů vytvořených umělou inteligencí. OpenAI reagovala zavedením elektronického formuláře, který umožňuje jednotlivcům vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Tím mohou požádat o vymazání dat generovaných umělou inteligencí.

Je však důležité zdůraznit, že společnost nemusí vyhovět každé žádosti, a to s odkazem na relativnost práv na ochranu osobních údajů. To znamená, že v případě zákonného důvodu může omezit právo na ochranu osobních údajů. Tento nástroj reflektuje princip "práva být zapomenut" definovaný v článku 17 GDPR. Podobný postup uplatňuje i společnost Google. Kromě tohoto práva umožňuje GDPR i další, jako je právo na opravu údajů, omezení nebo přenos osobních údajů.

Jak zabránit trénování umělé inteligence našimi daty? Po zásahu italského úřadu OpenAI upravila své zásady ochrany osobních údajů. Legalizuje zpracování osobních údajů pro účely trénování umělé inteligence jako "oprávněný zájem". To znamená, že zpracování informací o účtu, obsahu, sociálních a technických údajích má sloužit ochraně služeb před zneužitím a bezpečnostními riziky.

OpenAI reagovala i na požadavky uživatelů na možnost vynechat svá data z procesu trénování umělé inteligence. Uživatelé mohou vyplnit elektronický formulář nebo nastavit toto přímo ve svém účtu. Je však třeba zdůraznit, že společnost přesměrovává většinu žádostí na kompletní výmaz dat, což zdůrazňuje technickou náročnost alternativního postupu.

Ochrana dat a cesta k transparentnosti Ačkoliv OpenAI reaguje na výtky evropských regulačních orgánů, otázky ohledně ochrany osobních údajů v oblasti umělé inteligence jsou komplexní. Možnost výmazu dat je krokem správným směrem, ale cesta k transparentnosti a plné ochraně soukromí je stále dlouhá.

Nyní, v době, kdy moderní technologie ovlivňují každodenní život, je klíčové pečlivě monitorovat vývoj ochrany osobních údajů v kontextu umělé inteligence. Pouze pečlivým sledováním a aktivním angažováním můžeme zajistit, že naše osobní údaje budou v bezpečí.

Ochrana osobních údajů v éře umělé inteligence je nezbytná pro udržení bezpečného a důvěryhodného prostředí. OpenAI, reagujíc na připomínky a požadavky regulačních orgánů, implementuje nová opatření pro ochranu soukromí uživatelů. Nicméně, transparentnost a další kroky směrem ke kompletní ochraně soukromí jsou stále na pořadu dne.