zpět

Ochrana a zpracování osobních údajů dle GDPR

12.7.2023

Jak efektivně chránit osobní údaje a správně je zpracovávat? Tato otázka je dnes neodmyslitelně spjatá s GDPR (General Data Protection Regulation), což je právní předpis Evropské unie v oblasti ochrany osobních údajů. GDPR přináší přísná pravidla a povinnosti pro subjekty, které zpracovávají osobní údaje.

Prvním krokem při zpracování osobních údajů je jejich správná klasifikace. Identifikujte, jaké údaje stáhnete a jakým způsobem jsou klasifikovány. GDPR rozlišuje mezi osobními údaji, citlivými osobními údaji a osobními údaji. Každá kategorie má odlišné požadavky na ochranu a zpracování.

Druhým důležitým krokem je zajištění bezpečnosti osobních údajů. Je nezbytné implementovat vhodná technická a organizační opatření, aby byla zajištěna bezpečnost dat a minimalizováno riziko jejich ztráty, poškození či zneužití. Příkladem může být šifrování dat, pravidelné zálohování, omezení přístupu k datům pouze oprávněným osobám nebo zavedení dvoufaktorové autentizace.

Následujícím důležitým aspektem je transparentnost ve zpracování osobních údajů. GDPR vyžaduje, aby subjekty poskytovaly jasnou informaci a srozumitelnou informaci o tom, jaké osobní údaje poskytují, jakým způsobem je zpracovávají a ke kterým účelům je využíváno. Tato informace by měla být poskytnuta v přístupné formě, například ve formě zpracovaného dokumentu či veřejně dostupného prohlášení o ochraně osobních údajů.

Součástí GDPR je také právo jednotlivce na přístup ke svým osobním údajům. To znamená, že každý jednotlivec má právo požádat informace o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovány a jakým způsobem. Pokud je taková žádost podána, subjekt musí odpovědět do 30 dnů a poskytnout jednotlivci veškeré informace, o které má právo žádat.

Dalším důležitým aspektem je správné zacházení s osobními údaji třetích stran. Subjekty jsou odpovědné za to, aby zajistily, že příslušnou třetí stranu, kterým předávají osobní údaje, dodržují předpisy GDPR. Před předáním osobních údajů třetím stranám je nutné uzavřít dohodu, ve které jsou jasně definovány povinnosti třetí strany a způsob ochrany dat.

Závěrem je třeba zdůraznit, že dodržování pravidel GDPR je zásadní pro ochranu osobních údajů a budování důvěry mezi subjekty a jednotlivci. Nedodržení GDPR může mít vážné následky, včetně vysokých finančních sankcí. Je proto nezbytné, aby subjekty, které zpracovávají osobní údaje, věnovaly dostatečnou pozornost a zajistily správné a odpovědné zacházení s těmito údaji.

V praxi již byly v souvislosti s GDPR uděleny vysoké pokuty za porušení předpisů. Příkladem může být největší britská letecká společnost British Airways, které byla udělena pokuta ve výši 183 milionů GBP (přibližně 215 milionů EUR) za nedostatečné zabezpečení osobních údajů zákazníků. Dalším příkladem je provozovatel a poskytovatel franšízy z širokého portfolia hotelů a ubytovacích služeb Marriott International, které byla udělena pokuta 99 milionů GBP (přibližně 116 milionů EUR) za špatné zabezpečení a neoprávněné zpracování údajů.

Incidenty tohoto typu podtrhují potřebu pravidelných auditů, silných zabezpečovacích opatření a rychlé reakce na případné bezpečnostní hrozby.
Je třeba si uvědomit, že pokuty za porušení ochrany osobních údajů mohou být vysoké, a to nejen z hlediska finančního, ale také reputačního. Organizace by měly věnovat odpovídající pozornost ochraně osobních údajů a dodržování požadavků GDPR, aby minimalizovaly riziko bezpečnostních incidentů a chránily důvěru svých zákazníků.