zpět

Nové nařízení EU o zahraničních subvencích: jak minimalizovat rizika ve spojení s M&A transakcemi?

28.7.2023

Evropská unie přijala nové nařízení, které se týká subvencí (vládní finanční podpory), jež některé firmy dostávají od svých vlád, a to může ovlivnit obchodování s Evropou. Nařízení platí pro všechny firmy, které mají spojitost s Evropou, například když prodávají své zboží nebo služby v EU nebo když chtějí koupit nebo se spojit s jinou firmou v EU. Pokud taková firma dostala peníze od své vlády, musí to nahlásit Evropské komisi, která je hlavním orgánem EU. Komise pak může rozhodnout, zda jsou tyto peníze v souladu (tj. zda jsou legální) nebo ne. Pokud ne, může firma dostat velkou pokutu.

Nové nařízení EU o zahraničních subvencích, platné od 12. října 2023, přináší nová pravidla a postupy pro společnost, které mají zásadní význam pro evropský trh. Cílem nového nařízení je omezit nekontrolované zahraniční subvence, které mohou narušit vnitřní trh EU a poskytnout nekalou výhodu některým významným společnostem.

Nařízení EU o zahraničních subvencích má vliv na M&A (fúze, nebo nákup či prodej firem) transakce. Pokud existuje podezření, že byly poskytnuty zahraniční subvence, které by mohly zrušit hospodářskou soutěž, Komise může vyžadovat dodatečné závazky týkající se struktury transakcí. To zvyšuje riziko všech M&A obchodů s určitou evropskou vazbou, i těch, u kterých subvence není zjevná. Kromě toho může Komise uložit pokutu až do 10 % celkového obratu za nedodržení pravidel oznamování. Pokud tedy plánujete transakce M&A, měli byste si zjistit, zda spadáte do povinnosti oznamování.

Oznamovací povinnost vzniká, pokud bude transakce podepsána po 12. červenci 2023 a nebude dokončena do 12. října 2023. Kromě toho musíte splnit další podmínky, jako je získání kontroly nad společností, která dosáhla souhrnného obratu v EU ve výši nejméně 500 milionů EUR, a přijetí finančních příspěvků ze zemí mimo EU ve výši více než 50 milionů EUR za poslední tři roky. Rozhodujícím faktorem pro určení, zda budete muset Komisi oznamovat, je rozsah vaší transakce.

Státní podniky a státní investiční fondy budou nejvíce ovlivněny novým režimem, protože jejich vlastnická a finanční struktura může vyvolat kontrolu Komise. To může vést k vyžadování závazků nebo blokování obchodů. Investoři z těchto zemí proto mohou změnit své zaměření na cíle mimo EU nebo upravit strukturu svých investic tak, aby minimalizovali riziko.

Proces shromažďování požadovaných informací pro oznámení bude náročný, proto je důležité začít s procesem shromažďování údajů co nejdříve. To platí jak pro nabyvatele, tak pro prodejce. Nabyvatelé by měli zavést interní systémy pro sběr relevantních údajů a prodejce by měl zvážit provádění hloubkové kontroly zainteresovaných uchazečů již v rané fázi prodejního procesu.

Právní prosazování nového režimu zatím není jasně dané, a tak zůstává jeho konečný dopad ve hvězdách. Komise vydá podrobné pokyny až za několik let, proto je důležité monitorovat situaci a přizpůsobit nové podmínky. Zatím se nabízí strategie, jako je investování prostřednictvím menšinových podílů nebo rozdělení rizika mezi transakční strany, které mohou minimalizovat dopad nového nařízení.

Když se blížíte k fúzi nebo akvizici s evropským spojením, je klíčové se informovat o novém nařízení EU o zahraničních subvencích. S vědomím nových pravidel a postupů můžete minimalizovat rizika a projít M&A transakcemi. Dbejte na dodržení oznamovacích povinností a pečlivě shánějte potřebné informace. Buďte připraveni na nejistotu, ale zároveň hledejte strategie, které vám umožní dosáhnout vašich cílů i za nových podmínek.

Nařízení EU o zahraničních subvencích je nový zákon, který má za cíl omezit nekontrolované zahraniční subvence, které by mohly zrušit hospodářskou soutěž v rámci EU. Je to důležité pro všechny, kdo chtějí obchodovat s Evropou nebo plánují fúzi nebo akvizici s firmou v EU.

Nové nařízení zvyšuje rizika a náklady spojené s M&A transakcemi, které mají evropskou vazbu. Evropská komise získá pravomoc blokovat nebo upravovat transakce, u kterých existuje podezření z neoprávněných zahraničních subvencí. Investoři zemí s podílem státních podniků nebo investičních fondů budou muset být velmi opatrní a dodržet nová pravidla, aby minimalizovali rizika spojená s tímto nařízením.

Pokud se nacházíte ve fázi M&A transakce nebo plánujete obchodovat s Evropou, je důležité se nejprve seznámit s novým nařízením a jeho požadavky. Buďte připraveni na dodatečné náklady a možné zdržení procesu. Pečlivě sledujte potřebné informace a připravte se na nejistotu v souvislosti s budoucími právními postupy.

Pro úspěšný obchod spolupracujte s odborníky, kteří vám poskytují potřebné informace a poradenství. S dobrou přípravou a vhodnými strategiemi můžete úspěšně procházet novým režimem EU a dosáhnout svých cílů.
S novým nařízením EU o zahraničních subvencích přicházejí změny a nové výzvy, ale s pečlivou přípravou a odborným poradenstvím můžete těmto výzvám čelit a zajistit úspěch ve svých obchodech s Evropou.