zpět

Nová pravidla pro slevové akce: Co musíte vědět, abyste se vyhnuli pokutám

23.10.2023

Od ledna 2023 platí v České republice nová pravidla pro slevové akce. Tato pravidla mají za cíl chránit spotřebitele před klamavým a agresivním marketingem. Přestože uplynulo více než půl roku od jejich zavedení, v praxi stále existuje mnoho nejasností a chyb. Na co si dát pozor, abyste neporušili tato pravidla a nečelili vysokým pokutám?

Není důležité, jak slevu označíte, ale jak ji zákazníkům sdělíte

Základní pravidlo pro slevové akce je, že zákazník musí být jasně a srozumitelně informován o nové snížené ceně a ceně referenční.

Nezáleží na tom, zda slevu označíte jako "slevu", "výprodej" nebo třeba "speciální nabídku". Důležité je, aby zákazník věděl, o kolik se cena snížila a co je referenční cena, ze které se sleva vypočítává.

Zjistěte referenční cenu

Pro zjištění referenční ceny, kterou budete používat pro výpočet slev, se ptáte na tři otázky:

Počítejte slevu z rozdílu mezi referenční cenou a novou cenou

Slevu byste měli počítat z rozdílu mezi referenční cenou a novou sníženou cenou. Nepočítejte slevu z předchozí ceny výrobku navýšené den před slevovou akcí nebo z ceny doporučeného výrobce, pokud za ni nikdy neprodávali. Vaše slevy musí být transparentní a poctivé.

Jak informovat o slevě?

Máte povinnost informovat zákazníky o referenční ceně a konečné ceně zboží, včetně daní a poplatků. Referenční cena musí být jasně a srozumitelně zobrazena. Měli byste uvést i vysvětlení, jak jste ji vypočítali. Například "nejnižší cena zboží za posledních 30 dnů před poskytnutím slevy".

Jak zobrazit slevu?

Můžete přeškrtnout referenční cenu a zobrazit novou cenu. Můžete také přidat procento, o kterém bylo zboží zlevněno, výpočtem z referenční ceny. Vaše slevy by měly být transparentní a zákazník by měl jasně vidět, kolik ušetří.

Věnujte pozornost detailům

Nepočítejte slevu z ceny, za kterou jste zboží nikdy neprodávali. Nezvyšujte cenu těsně před slevovou akcí, aby sleva působila větší. Neprezentujte jen výslednou slevu, ale stanovte i referenční cenu.

Kdy nová pravidla (ne)platí?

Pravidla se týkají především výrobků, ale je vhodné aplikovat i na služby, pokud je možné. Neplatí na výrobky, které rychle zkazí nebo mají krátkou dobu spotřeby, například ovoce a zeleninu. Pozor na individuální slevy, influencer kódy a podobné akce, které mohou přesto spadat pod pravidla.

Co když uděláte chybu?

Důkladně dodržujte pravidla, abyste se vyhnuli přestupkům a vysokým pokutám. V případě porušení může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požádat o slevu. Mějte také na paměti, že máte povinnost uchovávat veškeré cenové údaje a mohou být po vás vyžádány dozorovým orgánem.

Nová pravidla nastavování slev mohou na první pohled působit komplikovaně, ale sledováním transparentnosti a pečlivého výpočtu můžete zabezpečit, že vaše slevy budou férové a budou přinášet výhody jak vám, tak vašim zákazníkům.

Využijte kreativitu a transparentnost

I přes tato nová pravidla máte stále možnost přilákat zákazníky kvalitními slevovými akcemi. Kreativita může hrát klíčovou roli. Uvažujte o tom, jak můžete prezentovat své slevy tak, aby byly pro zákazníky atraktivní a zároveň průhledné. Uveďte, co děláte vaši nabídku jedinečnou a proč by zákazníci měli právě u vás nakupovat.

Zvyšte povědomí o nových pravidlech

Není jen důležité, abyste jako obchodník rozuměli novým pravidlům, ale také musíte správně komunikovat se svými zaměstnanci. Zajistěte, aby všichni ve vašem týmu byli obeznámeni s tím, jak postupovat při nastavování slev a jak správně informovat zákazníky. Vytvořte interní školení a zabezpečte, aby vaše slevové strategie byly v souladu s právními předpisy.

S dodržováním nových pravidel a důkladnou komunikací můžete vytvořit slevové akce, které budou prospěšné pro vaše podnikání i pro spokojenost vašich zákazníků.