zpět

Nová ESG regulace: Co nového přináší a jak se na to připravit

V prosinci loňského roku se vydání změny zákona o účetnictví stalo mimořádně diskutovanou tématickou událostí. Tento konsolidační balíček zahrnoval klíčovou novinku - vymezení zprávy o udržitelnosti, což je transpozice CSRD směrnice. Právě do této části evropského práva byly zakotveny povinnosti týkající se nefinančního reportingu. Tato změna, známá také jako ESG reporting, má výrazný dopad na společnosti a podnikatele.

ESG - Co to skrývá?

Zpráva o udržitelnosti je nyní stanovenou součástí výroční zprávy každé společnosti. Co se však skrývá za tímto označením? Jednoduše řečeno, jde o informace o dopadech společnosti na udržitelnost. Tato udržitelnost zahrnuje klíčové oblasti:

Kdo je podmíněn k ESG reportingu?

Povinnosti ESG reportingu nejsou shodné pro všechny společnosti. Primárně se týkají bank, pojišťoven, penzijních společností, zdravotních pojišťoven a společností s akciemi obchodovanými na evropském trhu. Dále se vztahují i na firmy s více než 500 zaměstnanci v daném účetním období.

Avšak existují i výjimky. Například investiční fondy, společnosti neobchodující na evropském trhu či ty, které jsou součástí nadnárodních skupin z EU a plní své ESG povinnosti jinde, se nemusí podílet na tomto reportingu.

Co přináší budoucnost?

Povinnost zpráv o udržitelnosti začíná platit od začátku letošního roku, avšak inicializace se nevztahuje na všechny subjekty. Postupně se tento systém rozšíří na další společnosti. Aktuální úpravy však naznačují, že tento proces nebude okamžitý, ale postupný.

Zvědavost na téma ESG je oprávněná. Je to nejen o legislativním základu, ale o reálných opatřeních, které společnosti musí přijmout pro udržitelnost. A právě v tom spočívá výzva. Jak efektivně proměnit tyto požadavky na konkrétní kroky a strategie, které přinášejí nejen compliance, ale i přidanou hodnotu?

ESG reporting není jen o splnění povinností. Je to možnost ukázat, jak společnosti přispívají k udržitelnosti a jak se přizpůsobují budoucím výzvám. Je to také šance pro klienty a investory lépe pochopit, jak společnost pracuje a jaké jsou její hodnoty. A právě v tom tkví klíčový faktor - ukázat, že podnikání není jen o zisku, ale i o odpovědnosti a dlouhodobé udržitelnosti.

Pomocí ESG reportingu se podniky otevírají kritickému ohlédnutí za svými praktikami a přinášejí světlu to, co je pro ně a jejich okolí skutečně důležité. A právě toto dělá z ESG reportingu nástroj nejenom regulace, ale i příležitost k lepší a udržitelnější budoucnosti.