zpět

Nemocenské pojištění OSVČ: Jak využít výhody dobrovolného pojištění

Pokud jste živnostník, tedy osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), možná vás někdy napadlo, co by se stalo, kdybyste onemocněli a nemohli pracovat. Bez pravidelných příjmů by vaše finanční situace mohla být rychle ohrožena. Naštěstí existuje řešení, jak si zajistit alespoň částečnou finanční podporu během nemoci. Řeč je o nemocenském pojištění, které si OSVČ mohou platit dobrovolně. Přestože nejde o povinnost, může to být výhodný krok k zabezpečení vašich příjmů. Pojďme se podívat, jak toto pojištění funguje a co všechno vám může přinést.

Nemocenské pojištění pro OSVČ není povinné, na rozdíl od zaměstnanců, kteří ho mají zahrnuto ve svých povinných odvodech. Dobrovolné pojištění vám však umožňuje získat dávky v případě pracovní neschopnosti. Jeho význam se ukazuje především ve chvílích, kdy nemoc či úraz znemožní vykonávat vaši činnost a vy se ocitnete bez příjmů. Tento typ pojištění se řídí zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Jak se stanovuje výše pojistného?

Výše pojistného činí 2,1 % z vyměřovacího základu. Pro OSVČ platí, že tento základ nemůže být nižší než dvojnásobek rozhodného příjmu, který zakládá účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. V roce 2024 minimální záloha činí 216 Kč měsíčně. V praxi to znamená, že pokud se rozhodnete platit toto pojištění, musíte si pravidelně odvádět částku odpovídající alespoň této minimální záloze.

Splatnost pojistného

Pojistné je splatné vždy od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se platí. Pokud se k nemocenskému pojištění přihlásíte v průběhu měsíce, máte na úhradu až do konce následujícího měsíce. Je důležité si hlídat termíny, protože neuhrazení pojistného může vést k přerušení účasti na pojištění a ztrátě nároku na dávky.

OSVČ v paušálním režimu

Pokud podnikáte v paušálním režimu, můžete se k nemocenskému pojištění přihlásit také. Platby pojistného nejsou součástí paušálních záloh a musíte je hradit samostatně. Je možné si výši pojistného určit sami, avšak v rozmezí minimální a maximální výše vyměřovacího základu pro daný rok.

Nemocenské dávky pro OSVČ

Při splnění podmínek nemocenského pojištění máte jako OSVČ nárok na nemocenskou dávku od 15. dne pracovní neschopnosti. Prvních 14 dní tedy nedostanete nic, což je rozdíl oproti zaměstnancům, kteří mají nárok na náhradu mzdy od svého zaměstnavatele již od prvního dne nemoci. Od 15. dne nemoci pak stát začíná vyplácet nemocenské dávky, které vám mohou alespoň částečně kompenzovat ztrátu příjmu.

Zaplacení vyššího pojistného

Pokud za některý měsíc zaplatíte vyšší pojistné, než odpovídá vašemu maximálnímu měsíčnímu základu, vzniká přeplatek. Tento přeplatek je po skončení kalendářního roku vrácen, nejpozději do konce února následujícího roku. Přeplatek, který převyšuje dvě minimální platby pojistného (2 x 216 Kč), bude vyčíslen a vrácen, pokud nemáte vůči OSSZ/ČSSZ jiný splatný závazek. Část přeplatku může být ponechána na vašem účtu jako rezerva pro budoucí platby pojistného.

Jak se přihlásit k nemocenskému pojištění?

Přihlášení k nemocenskému pojištění je jednoduché. Stačí navštívit příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a vyplnit formulář "Oznámení o účasti na nemocenském pojištění". Tento formulář můžete podat osobně, poštou nebo elektronicky. Po přihlášení budete povinni pravidelně platit pojistné na účet OSSZ, přičemž každá platba musí být správně identifikována variabilním symbolem, který vám bude přidělen.

Proč byste měli o nemocenském pojištění uvažovat?

Dobrovolné nemocenské pojištění představuje pro OSVČ významný prvek finančního zabezpečení. Pokud se ocitnete v situaci, kdy nemůžete pracovat kvůli nemoci či úrazu, nemocenské dávky vám mohou poskytnout potřebnou podporu a zabránit vážným finančním potížím. Navzdory tomu, že nemocenské pojištění není povinné, jeho výhody mohou výrazně převažovat nad náklady spojenými s pravidelnými platbami pojistného.

Zvažte, zda se vám vyplatí investovat do svého bezpečí a přihlásit se k nemocenskému pojištění. Vaše budoucí já vám možná jednou poděkuje za toto preventivní opatření.