zpět

Navigace skrz GDPR při zavedení kamerového systému

14.11.2023

"Obrázek řeší více než tisíc slov," říká známé přísloví. A co když ten obrázek zachycuje soukromí lidí? Když jde o kamerový systém, který má chránit majetek a bezpečnost, musíme takovou otázku řešit s maximální péčí. A právě zde vstupuje do hry GDPR, neboli nařízení o ochraně osobních údajů.

Takže, jak nastavit GDPR při zavedení kamerového systému? Pojďme společně nahlédnout za oponu správného nastavení GDPR při využívání kamerového systému. A co je důležité, udělejme to srozumitelně, abyste si odnesli konkrétní návod, ne jen suchou teorii.

Začněme na začátku. Když se rozhodnete nainstalovat kamerový systém, je to jako když začínáte stavět dům. Musíte mít jasnou představu o tom, co chcete dosáhnout. Proč chcete kamery? Chcete chránit majetek, sledovat bezpečnost pracoviště nebo řešit vandalismus? Odpovědi na tyto otázky vám pomohou určit, jaký kamerový systém potřebujete. Je to jako když si vybíráte nářadí pro konkrétní úkol.

Aby bylo zpracování údajů v souladu s GDPR, musíte provést tzv. balanční test a DPIA, což je posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Tímto krokem zajišťujete, že váš zájem na provozu kamer převažuje nad právy subjektů údajů. Musíte zvážit náklady, rizika a alternativy. Pokud nějaká část zpracování není nezbytná, neměli byste ji provádět. To je jako když si před koupí nářadí promyslíte, jestli skutečně potřebujete každý kousek.

GDPR vyžaduje transparentnost. Věděli jste, že cedulka s nápisem "Tento prostor je monitorován kamerovým systémem" nestačí? Je jako když máte dům, ale zapomenete na základy, jako jsou základní omítky. Musíte mít srozumitelnou informační dokumentaci, která obsahuje grafické znázornění, účel zpracování a informace o právech subjektů údajů. A vše musí být přístupné a transparentní. Jak byste se cítili, kdybyste se při stavbě domu dozvěděli, že něco důležitého zapomněli?

Další důležitý krok je nastavit procesní pravidla. To je jako mít plán, jak se postarat o váš nový dům. Jak budete ukládat záznamy, kdo k nim bude mít přístup, jak budete vyřizovat práva subjektů údajů a jak budete komunikovat s orgány veřejné moci. To vše je nutné mít pevně nastaveno, stejně jako pravidla pro váš dům.

Nakonec, nezapomeňte na záznamy o činnostech zpracování. To je jako mít evidenci o tom, co jste postavili ve vašem domě, kdy jste to udělali a proč. Je to důležité, protože musíte být schopni doložit, že jste dodrželi pravidla GDPR.

A co když najmete externí firmu nebo máte pověřence pro ochranu osobních údajů? Musíte s nimi uzavřít zpracovatelskou smlouvu a zapojit je do procesu nastavování kamer. To je jako když si najmete odborníka na stavbu a musíte s ním spolupracovat.

A nakonec, kdy máte hotový dům, tj. kamerový systém, musíte se ptát, jak dlouho chcete uchovávat záznamy. To je jako když se rozhodujete, jak dlouho budete udržovat váš dům v dobrém stavu. Věděli jste, že obvyklá doba uchovávání záznamů je 7 dnů?

Takže, jak nastavit GDPR při zavedení kamerového systému? Začněte s jasným účelem, udělejte balanční test a DPIA, informujte lidi srozumitelně, nastavte procesní pravidla, vytvořte záznamy o činnostech zpracování a nezapomeňte na zpracovatelskou smlouvu, pověřence pro ochranu osobních údajů a dobu uchovávání záznamů. A to vše s pečlivou péčí, jako když stavíte dům, ve kterém budete žít.

Tím jsme prošli klíčové kroky, které vás navigují skrz GDPR při zavedení kamerového systému. Důležité je mít na paměti, že GDPR není jen o regulacích, ale o ochraně práv a soukromí lidí. Pokud dodržíte tyto kroky, budete mít nejen bezpečný kamerový systém, ale také klidný spánek.