zpět

Microsoft rozšiřuje úložiště osobních údajů v EU v reakci na GDPR

29.2.2024

Ochrana osobních údajů je stále důležitější, a to nejen pro firmy. Microsoft nově umožňuje zákazníkům ukládat všechna osobní data v rámci Evropské unie. Toto úložiště je v souladu s GDPR a je bezpečné. Microsoft tak reaguje na výzvy spojené s GDPR a usnadňuje firmám dodržování tohoto nařízení.

Situace na trhu a rozhodnutí Microsoftu

Microsoft, jako první velký poskytovatel cloudu, reaguje na nové výzvy související s GDPR a poskytuje evropským zákazníkům možnost uložit svá osobní data v rámci EU. Tato inovace je odpovědí na obavy týkající se porušení GDPR, které vznikly po zrušení mechanismu Privacy Shield v roce 2020, což vedlo ke komplikacím pro mnoho amerických technologických společností.

Jak nová možnost ukládání dat v EU ovlivní firmy v ČR?

Firmy, které  dosud nemají vytvořený robustní compliance systém, by mohli být překvapeni tím, jak tato změna ovlivní jejich obchodní operace. Zde je několik klíčových aspektů, které by měli zvážit:

Jak postupovat?

Konkrétní výhody Microsoft řešení

Podnikatelé, kteří zváží přesun svých osobních dat do nového úložiště poskytovaného Microsoftem v rámci EU, mohou očekávat několik konkrétních výhod. Jednou z klíčových výhod je rychlý a bezproblémový přístup k datům. Ukládáním dat v geografické oblasti, kde podnik působí, mohou dosáhnout nižší latence a rychlejší odezvy při práci s daty. To může znamenat zvýšenou efektivitu a produktivitu v každodenních podnikových operacích.

Další výhodou je snížení právních rizik spojených s přenosem dat mimo EU. Přesunutím dat do rámce, který odpovídá evropským právním předpisům, mohou podnikatelé eliminovat obavy z případných právních komplikací. To je zejména důležité v kontextu GDPR, které kladou vysoké standardy na ochranu osobních údajů občanů EU.

Přechod na nové úložiště dat vyžaduje pečlivou implementaci a plánování. Podnikatelé by měli vytvořit detailní plán přesunu dat, zahrnující testování bezpečnosti, školení zaměstnanců a aktualizaci interních politik. Zajistěte, aby byli všichni zaměstnanci informováni o změnách a věděli, jak bezpečně pracovat s novým úložištěm. Dále je vhodné zajistit, že všechny externí dodavatele a partnery jsou informováni o přesunu dat a přizpůsobí své postupy novým podmínkám.

Možné výzvy a jak s nimi naložit

Přestože nová možnost ukládání dat v rámci EU nabízí řadu výhod, mohou se objevit i některé výzvy. Jednou z nich může být nákladný proces migrace dat a změny interních procesů. Podnikatelé by měli připravit dostatečné finanční a lidské zdroje na hladký přechod. Dále by měli mít na paměti, že i přes výhody datové rezidence je stále nezbytné aktivně sledovat změny v legislativě a udržovat své procesy v souladu s aktuálními požadavky.

Microsoft přináší podnikatelům významnou možnost zvýšení bezpečnosti a shody s GDPR. Implementace tohoto nového řešení vyžaduje pečlivou přípravu a správu, ale může přinést dlouhodobé výhody v podobě efektivnějšího a bezpečnějšího uchovávání osobních údajů.