zpět

Konsolidační balíček a jeho dopad na DPP: Jak se vyrovnat s novými pravidly?

17.8.2023

Vláda schválila konsolidační balíček, který má za cíl zvýšit příjmy státu a zamezit zneužívání dohod o provedení práce (DPP). Co to pro vás znamená, pokud pracujete na DPP nebo je uzavíráte se svými zaměstnanci? Jak se připravit na změny, které vstoupí v platnost od 1. ledna 2024? A jaké jsou vaše možnosti, pokud se vám nová pravidla nezdají výhodná?

Co se změní?

Konsolidační balíček přináší několik důležitých změn pro DPP. Hlavní z nich jsou:

Zavedení dvou limitů pro výši příjmů z DPP. První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy. To znamená, že pokud budete pracovat na DPP u jednoho zaměstnavatele, nebudete si moci vydělat více než čtvrtinu průměrné mzdy, která je pro rok 2024 stanovena na 38 379 Kč. Tedy maximálně 9 595 Kč měsíčně. Druhý limit pak bude platit pro souběh více dohod u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy. To znamená, že pokud budete pracovat na více DPP u různých zaměstnavatelů, nebudete si moci vydělat více než 15 352 Kč měsíčně. Pokud budete překračovat tyto limity, budete muset platit sociální a zdravotní pojištění jako zaměstnanec.

Zavedení povinnosti hlásit všechny DPP úřadům práce a finanční správě. Tato povinnost bude platit jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Cílem je zajistit lepší kontrolu nad dodržováním limitů a zamezit daňovým únikům. Zaměstnavatelé budou muset hlásit uzavření, změnu nebo ukončení DPP do pěti dnů od jejich vzniku. Zaměstnanci budou muset hlásit uzavření nebo ukončení DPP do konce kalendářního měsíce, ve kterém k nim došlo.

Zavedení nároku na placenou dovolenou pro dohodáře. Tato novela zákoníku práce má zajistit rovné zacházení s dohodáři a zaměstnanci. Pokud budete pracovat na DPP déle než tři měsíce u jednoho zaměstnavatele, budete mít nárok na čtyři týdny placené dovolené ročně. Výše platu za dovolenou bude odpovídat vašemu průměrnému výdělku za posledních tři měsíce.

Jak se s novými pravidly vyrovnat?

Nová pravidla pro DPP mohou mít různé dopady na různé skupiny lidí. Někteří je mohou vnímat jako omezení své svobody a flexibility, jiní jako zlepšení svých podmínek a práv.

Zde jsou některé tipy, jak se s novými pravidly vyrovnat:

Pokud pracujete na DPP jako hlavní zdroj příjmů, zvažte, zda by pro vás nebylo výhodnější uzavřít pracovní smlouvu. Tím byste si zajistili stabilní mzdu, sociální a zdravotní pojištění, odvody do důchodového systému a další výhody. Pokud si myslíte, že pracovní smlouva by pro vás byla příliš závazná nebo nevýhodná, zkuste se domluvit se svým zaměstnavatelem na změně podmínek DPP. Například můžete požádat o zvýšení hodinové sazby, snížení počtu hodin nebo změnu rozvrhu práce.

Pokud pracujete na DPP jako doplněk příjmů, přizpůsobte se limitům pro výši příjmů. Pokud budete překračovat limity, budete muset platit sociální a zdravotní pojištění jako zaměstnanec. To může snížit vaši čistou mzdu a zkomplikovat vaše daňové přiznání. Pokud si chcete ušetřit starosti, zkuste se držet pod limity. Například můžete snížit počet hodin, které pracujete na DPP, nebo rozložit svou práci na více měsíců.

Pokud uzavíráte DPP se svými zaměstnanci, připravte se na zvýšenou administrativu a náklady. Budete muset hlásit všechny DPP úřadům a platit za ně sociální a zdravotní pojištění, pokud budou překračovat limity. Také budete muset poskytovat dohodářům placenou dovolenou. Pokud si chcete ušetřit práci a peníze, zkuste se domluvit se svými zaměstnanci na změně formy spolupráce. Například můžete nabídnout pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo jinou alternativu.

Co by, kdyby...

Možná si říkáte, co by se stalo, kdybyste nedodržovali nová pravidla pro DPP. Například kdybyste nepřihlásili svou DPP úřadům nebo kdybyste si vydělali více než limity. V takovém případě byste riskovali pokuty a sankce ze strany státu. Pokud byste například nepřihlásili svou DPP úřadu práce, mohli byste dostat pokutu až 50 tisíc Kč. Pokud byste například překročili limit pro výši příjmů z DPP, mohli byste zaplatit sociální a zdravotní pojištění navíc a dostat daňový doplatek.

Proto je lepší dodržovat nová pravidla pro DPP a připravit se na ně včas. Tím si zajistíte klid a bezpečí pro sebe i pro své zaměstnavatele nebo zaměstnance.