zpět

Konec předčasného důchodu?

27.7.2023

Zajímá vás, jaké novinky přináší novela týkající se předčasného důchodu? Možná i vy se nacházíte ve fázi života, kdy uvažujete o odchodu do důchodu dříve, než je stanovený důchodový věk.

Dosavadní možnost odejít do předčasného důchodu byla pět let před dosažením důchodového věku, avšak ne dříve než ve 60 letech. Schválená novela však tuto situaci zpřísňuje. Od této chvíle bude možné odejít předčasně pouze o tři roky dříve než je stanovený důchodový věk.

Začátkem platnosti novely dojde i ke změně penalizace za předčasný důchod. Důchodci budou trvale kráceni v důchodu o určitou částku, a to nenávratně. To znamená, že i poté, co nastoupíte do řádné penze, budete pobírat nižší důchod.

Jaká bude nová procentní výměra důchodu?

Zatímco dosud se procentní výměra důchodu krátila o 0,9 až 1,5 procenta podle počtu zbývajících dní do dosažení důchodového věku, nově bude procentní výměra snižována o 1,5 procenta za každých chybějících 90 dní do dosažení důchodového věku. S novou novelou se také prodlouží doba potřebná pro pojištění, pokud si přejete odejít do předčasného důchodu. Dosavadní požadavek 35 let bude nahrazen novým, a to 40 let pojištění.

Co se změní ve valorizaci předčasného důchodu?

Dnes se předčasné důchody valorizují, což znamená, že jsou pravidelně zvyšovány. Nová pravidla však budou tuto valorizaci omezovat, a to procentuální výměru důchodu.

Jaké jsou důvody pro tyto změny?

Důvodem novely je snaha omezit počet odchodů do předčasného důchodu, které zatěžují státní rozpočet. Vláda chce tuto možnost ponechat pouze ve specifických případech, nikoliv jako standardní nástroj pro opuštění trhu práce.

Pokud novela projde senátem, nová pravidla začnou platit již od letošního září. Výjimkou je delší doba pojištění potřebná pro předčasné důchody, která nabude účinnosti až od poloviny roku 2024.

V současné době pobírá předčasný důchod přibližně 690 tisíc lidí. Zájem o předčasný důchod prudce vzrostl v loňském roce, kdy ho žádalo 80 tisíc lidí. Předčasné důchody by ale neměly být běžnou volbou.

Jak budou změněny pravidla pro valorizaci všech důchodů?

Kromě změn týkajících se předčasného důchodu, novela přinese také změny ve valorizaci všech důchodů. Od roku 2025 bude zvyšování důchodů probíhat pomaleji, místo mimořádné valorizace dostanou důchodci dočasný příspěvek.

Novela ovlivní podmínky pro předčasný důchod a ztíží možnost jeho čerpání. Je důležité se na tyto změny připravit a případně konzultovat s odborníky na sociální zabezpečení. Pokud si nejste jistí, jaký krok podniknout, nebojte se obrátit na sociální úřad nebo odborníka, který vám poskytne konkrétní a personalizované rady. Vždycky je lepší být dobře informovaný a správně připravený na důležité rozhodnutí, které ovlivní váš životní styl a finanční situaci.