zpět

Jednotné Environmentální Stanovisko: Co to je a co přináší?

11.12.2023

V nedávné době byl přijat Zákon 148/2023 Sb. o Jednotném Environmentálním Stanovisku, který má začít platit od 1. 1. 2024. Ale co vlastně toto Jednotné Environmentální Stanovisko je a co by mělo přinést?

Jednotné Environmentální Stanovisko (dále jen "JES") je povinným stanoviskem vydávaným podle správního řádu. JES bude udělováno pro všechny záměry podléhající povolení podle stavebního zákona, bez ohledu na to, jestli se jedná o záměry podléhající posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) nebo o záměry povolované podle jiných zákonů, jako je například horní zákon. JES má nahradit až 26 různých správních úkonů obsažených v 9 různých zákonech týkajících se životního prostředí.

Co můžeme od zavedení JES očekávat?

Jedním z hlavních cílů zavedení JES je pozitivní ovlivnění postupů v oblasti stavebního práva a ochrany životního prostředí, a to následujícím způsobem:

Účinnost zákona o jednotném environmentálním stanovisku: Co stojí za povšimnutí?

V příštím roce vstoupí v platnost Zákon o Jednotném Environmentálním Stanovisku, avšak jeho účinnost nebude ihned zasahovat do všech stavebních záměrů. Je důležité pochopit přechodné období a očekávané změny v průběhu prvních 6 měsíců po jeho účinnosti.

Během prvních 6 měsíců se bude JES vztahovat pouze na konkrétně vymezené stavební záměry uvedené v příloze stavebního zákona, jako jsou dálnice, dráhy, průmyslové a energetické stavby. Orgány příslušné k vydání JES budou rozdílné podle typu projektu, a to od obecních úřadů až po Ministerstvo životního prostředí.

Zavedení JES přináší naději na zjednodušení a zrychlení procesu získání povolení pro stavební projekty, avšak bude klíčové sledovat, do jaké míry se tyto plány promítnou do skutečné praxe.

Výzva implementace a potenciální výhody

I přes očekávané výhody spojené se zavedením JES existují určité výzvy spojené s jeho implementací. Někteří kritici vyjadřují obavy ohledně potenciálního zpožďování procesů vydávání povolení kvůli potřebě vyhodnocovat a schvalovat komplexní stanovisko. Dále se spekuluje, že přechodné období může být náchylné k nedorozuměním a chybné aplikaci zákona, což může mít za následek právní nejistotu. Zároveň existuje obava, že organizační změny v průběhu implementace JES mohou vyžadovat další zdroje a školení pro úředníky a stavebníky, což může dočasně zatížit administrativu.

Bude také důležité sledovat, jak se zavedení JES promítne do každodenní praxe stavebních úřadů a jak se adaptují na nové postupy. Otázkou zůstává, jakým způsobem se upraví stávající procesy, aby reflektovaly nové standardy a zároveň zabezpečily ochranu životního prostředí.