zpět

Jak využít zvýšení rodičovského příspěvku?

21.7.2023

Pokud plánujete mít dítě v roce 2024 nebo později, máte se na co těšit. Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku z 300 na 350 tisíc korun pro děti narozené od 1. ledna 2024. To znamená, že budete mít k dispozici o 50 tisíc korun více na péči o vaše miminko. Jak ale toto navýšení co nejlépe využít? A co se změní u čerpání rodičovského příspěvku?

Zvýšení rodičovského příspěvku je určeno pro všechny rodiče, kteří splňují podmínky pro jeho pobírání. To znamená, že musíte být zaměstnaní nebo samostatně výdělečně činní alespoň 270 dnů v období dvou let před narozením dítěte nebo před nástupem na rodičovskou dovolenou. Pokud jste na mateřské dovolené, musíte pobírat peněžitou pomoc v mateřství. Pokud jste nezaměstnaní, musíte být evidováni na úřadu práce alespoň 180 dnů v období dvou let před narozením dítěte nebo před nástupem na rodičovskou dovolenou.

Pokud splňujete tyto podmínky, máte nárok na rodičovský příspěvek ve výši 350 tisíc korun pro jedno dítě a 525 tisíc korun pro vícerčata. Tyto částky jsou maximální a nemohou být překročeny. Můžete si ale zvolit nižší částku, pokud chcete například rychleji nastoupit do práce nebo si zajistit vyšší důchod.

Rodičovský příspěvek si můžete čerpat flexibilně podle vašich potřeb a možností. Můžete si ho rozložit na měsíční splátky, které si sami určíte, nebo si ho vybrat jednorázově. Můžete si ho také rozdělit s druhým rodičem dítěte, pokud splňuje podmínky pro jeho pobírání. Můžete si také změnit výši splátek během čerpání rodičovského příspěvku, pokud se změní vaše situace.

Důležité je ale vědět, že se zkrátí maximální doba čerpání rodičovského příspěvku ze čtyř na tři roky. To znamená, že musíte vyčerpat celou částku do konce třetího roku věku dítěte. Pokud to nestihnete, zbylá částka propadne. Proto je dobré si dobře naplánovat, jak dlouho chcete být na rodičovské dovolené a jak rychle chcete čerpat rodičovský příspěvek.

Jak vám může pomoci zvýšení rodičovského příspěvku? Především vám může poskytnout větší finanční jistotu a klid na péči o vaše dítě. Můžete si například dovolit kvalitnější vybavení pro miminko, lepší stravu nebo více volnočasových aktivit. Můžete si také ušetřit nějaké peníze na budoucí potřeby dítěte, jako je školka, škola nebo kroužky. Můžete si také splatit nějaké dluhy nebo investovat do svého bydlení.

Pokud chcete využít zvýšení rodičovského příspěvku, musíte podat žádost na příslušném úřadu práce. Žádost můžete podat nejdříve 6 týdnů před očekávaným termínem porodu a nejpozději do 3 let od narození dítěte. K žádosti musíte přiložit doklady o splnění podmínek pro pobírání rodičovského příspěvku, jako je například rodný list dítěte, potvrzení o zaměstnání nebo o evidenci na úřadu práce. Pokud chcete čerpat rodičovský příspěvek společně s druhým rodičem, musíte také přiložit souhlas druhého rodiče s vaším čerpáním.