zpět

Jak využít paušální daň pro živnostníky

10.8.2023

Pokud jste živnostník nebo podnikatel s příjmy do 2 milionů korun ročně, můžete si zjednodušit daňové povinnosti a ušetřit čas i peníze. Jak? Využitím paušální daně, která je jediným odvodem, kterým zaplatíte daň z příjmů, zdravotní i sociální pojištění. Paušální daň je dobrovolná a můžete se k ní přihlásit do 11. ledna daného roku. Komu se paušální daň vyplatí, jaké jsou podmínky pro její využití a jak ji správně uplatnit?

Co je paušální daň a jak funguje?

Paušální daň je nový způsob zdanění pro drobné živnostníky a podnikatele, který platí od roku 2021. Jedná se o pevně stanovenou částku, kterou platíte každý měsíc na účet finančního úřadu. Tímto odvodem si vyřídíte všechny povinnosti spojené s podnikáním: daň z příjmů, zdravotní pojištění i sociální pojištění. Nemusíte tak vést účetnictví, podávat daňové přiznání ani komunikovat se třemi různými úřady.

Komu se paušální daň vyplatí?

Paušální daň se vyplatí těm živnostníkům a podnikatelům, kteří:
- nejsou plátci DPH,
- mají příjmy z podnikání do 2 milionů korun ročně,

- nemají příjmy ze zaměstnání nebo jiné příjmy, které by museli zahrnout do daňového přiznání,

Paušální daň se nevyplatí těm živnostníkům a podnikatelům, kteří:
- jsou plátci DPH,
- mají příjmy z podnikání nad 2 miliony korun ročně,
- mají příjmy ze zaměstnání nebo jiné příjmy, které by museli zahrnout do daňového přiznání,

- mohou uplatnit slevy na dani nebo zvýhodnění (např. sleva na poplatníka, sleva na manželku/manžela, sleva na dítě, sleva na zaplacené úroky z hypotéky atd.).

Jaká je výše paušální daně?

Výše paušální daně závisí na výši vašich příjmů z podnikání a na tom, jakou částku z nich můžete odečíst jako výdaje. Podle toho se zařadíte do jednoho ze třech pásem:

1. pásmo: příjmy do 1 milionu korun ročně. V tomto pásmu platíte paušální daň 6 208 korun měsíčně.
2. pásmo: příjmy od 1 mil korun do 1,5 milionu korun ročně. V tomto pásmu platíte paušální daň 16 000 korun měsíčně.

3. pásmo: příjmy od 1,5 mil korun do 2 milionů korun ročně bez ohledu na výdaje. V tomto pásmu platíte paušální daň 26 000 korun měsíčně.

Paušální daň se skládá z tří částí: daně z příjmů, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Tyto části se liší podle toho, do kterého pásma patříte. Podrobný rozpis najdete na webu Ministerstva financí nebo v kalkulačce paušální daně.

Jak se přihlásit k paušální dani?

Pokud chcete využít paušální daň, musíte se k ní přihlásit do 11. ledna daného roku. Přihlášení je jednoduché a stačí k němu vyplnit formulář, který odevzdáte na místně příslušném finančním úřadu. Formulář můžete odeslat datovou schránkou, poštou nebo osobně na podatelně úřadu.

Pokud jste už paušální daň využili v minulém roce, nemusíte se znovu přihlašovat. Pokud jste ale změnili adresu nebo bankovní spojení, musíte to oznámit finančnímu úřadu.

Jak platit paušální daň?

Paušální daň platíte každý měsíc na účet finančního úřadu, který je určen pro platby daně z příjmů fyzických osob. Platbu musíte provést do konce následujícího měsíce (např. za leden zaplatíte do konce února). Při platbě musíte uvést variabilní symbol, který je vaše rodné číslo bez lomítka, a konstantní symbol, který je pro paušální daň stanoven na 1148.

Jak podat daňové přiznání?

Pokud využíváte paušální daň, nemusíte podávat daňové přiznání ani žádné další doklady o vašich příjmech a výdajích. Jedinou podmínkou je, že nemáte žádné další příjmy, které byste museli zahrnout do daňového přiznání (např. z pronájmu nemovitosti, z kapitálových výnosů nebo z ciziny). Pokud takové příjmy máte, musíte podat daňové přiznání a započítat do něj i paušální daň.

Paušální daň může být pro živnostníky velkým usnadněním. Pokud splňujete uvedené podmínky, přihlaste se k ní a ušetřete si spoustu administrativy a peněz. Nezapomeňte dodržovat pravidla a pravidelně platit paušální daň. Tím si zajistíte klidný provoz vaší živnosti a budete mít více času věnovat se své práci.