zpět

Jak využít daňové výhody se spolupracující manželkou nebo přítelkyní v podnikání

22.12.2023

Podnikání může být náročné a každá možnost, jak ušetřit na nákladech, je vítána. Jednou z takových možností je spolupráce s manželkou nebo přítelkyní. Ale jak to funguje a jaké jsou daňové výhody?

Vaše přítelkyně může pomoci s vaším podnikáním i bez formálního vztahu. V České republice a v několika dalších zemích EU můžete oficiálně uznat svůj vztah bez nutnosti sňatku prostřednictvím občanského svazku nebo registrovaného partnerství. Toto uznání vám umožní využívat některé výhody, které jsou obvykle vyhrazeny pro manželské páry, jako jsou například daňové úlevy.  Občanské svazky umožňují dvěma lidem, kteří spolu žijí jako pár, zaregistrovat svůj vztah u příslušného veřejného orgánu v zemi jejich bydliště.

Spolupráce s manželkou

V České republice existují daňové úlevy pro ty, kteří podnikají se svými manželkami. Pokud podporujete manželku v domácnosti, jejíž hrubý příjem ze všech zdrojů, včetně některých státních dávek a společného majetku, je nižší než 68 000 Kč/rok, máte nárok na daňovou úlevu na manželku ve výši 24 840 Kč/rok, nebo dvojnásobek, pokud je manželka postižená.

Tato úleva se vztahuje na manželky, které žijí s daňovým poplatníkem ve společné domácnosti. Společná domácnost je definována jako místo trvalého společného bydliště dvou nebo více dospělých osob, které sdílejí domácnost a závazky.

Spolupráce s přítelkyní

Pokud neplánujete svatbu, můžete stále spolupracovat s přítelkyní v podnikání. V tomto případě byste měli zvážit formu podnikání, kterou zvolíte. Například v případě veřejné obchodní společnosti (v.o.s.) se základ daně z příjmu vypočítává na úrovni společnosti a poté se převede na partnery; daň se vybírá na úrovni partnerů.

Pokud jde o komanditní společnost (k.s.), příjem obecných partnerů je zdaněn na úrovni partnera, zatímco příjem omezených partnerů je zdaněn na úrovni společnosti, s možným srážkovou daní z vyplacených dividend v některých případech.

Spolupráce s manželkou nebo přítelkyní v podnikání může přinést řadu daňových výhod. Je důležité poradit se s odborníkem na daně, aby bylo zajištěno, že všechny daně jsou správně vypočítány a že využíváte všech dostupných daňových úlev. Každá situace je jedinečná, takže je důležité zvážit všechny možnosti a vybrat tu nejlepší pro vaši situaci. Ať už se rozhodnete jakkoli, pamatujte, že podnikání je cesta, která vyžaduje plánování, pružnost a odhodlání k úspěchu.

V České republice existují různé daňové úlevy pro podnikatele, které mohou pomoci snížit daňovou zátěž. Některé z nich zahrnují: