zpět

Jak využít daňové milostivé léto a vyhnout se pokutám?

19.7.2023

Možná jste už slyšeli o tom, že stát nabízí daňovým poplatníkům možnost vyřešit své daňové nedoplatky bez sankcí. Jedná se o tzv. daňové milostivé léto, které trvá od 1. července do 30. září 2023. Co to znamená pro vás a jak z této příležitosti vytěžit co nejvíce?

Daňové milostivé léto je dobrovolná možnost, kterou může využít každý, kdo má nějaký daňový nedoplatek nebo nezaplacenou pokutu za prodlení s placením daně. Pokud se do konce září přihlásíte na finanční úřad a zaplatíte celou částku, kterou dlužíte, stát vám odpustí veškeré úroky z prodlení a penále. To pro vás může být velká úspora, protože tyto sankce mohou být až 20 % z dlužné částky.

Pokud si nejste jisti, zda máte nějaký daňový nedoplatek, můžete si to snadno zjistit na portálu Finanční správy. Stačí se přihlásit pomocí datové schránky nebo elektronického podpisu a zadat svůj rodné číslo nebo IČO. Potom uvidíte přehled vašich daňových povinností a stavu jejich splácení.

Pokud chcete využít daňového milostivého léta, musíte podat žádost na finanční úřad, který spravuje vaši daň. Žádost můžete podat osobně, poštou nebo elektronicky. Musíte uvést své identifikační údaje, výši dlužné částky a datum jejího zaplacení. Pokud máte více daňových nedoplatků, musíte podat samostatnou žádost pro každý z nich.

Po podání žádosti musíte zaplatit celou dlužnou částku do konce září 2023. Můžete to udělat hotově na pokladně finančního úřadu, bankovním převodem nebo platebním terminálem. Důležité je uvést správný variabilní symbol, který najdete na platebním výměru nebo na portálu Finanční správy.
Pokud splníte tyto podmínky, finanční úřad vám potvrdí, že jste využili daňového milostivého léta a že jste zbaveni veškerých sankcí. Tím se vaše daňové povinnosti uzavřou a nemusíte se bát žádných dalších problémů.

Daňové milostivé léto je jedinečná šance pro všechny, kdo chtějí vyřešit svou daňovou situaci a ušetřit peníze. Nečekejte na poslední chvíli a využijte této nabídky co nejdříve. Pokud budete potřebovat poradit nebo pomoci s vyplněním žádosti, obraťte se na odborníka nebo na infolinku Finanční správy.

Daně
Pokud jste například zjistili, že jste v minulém roce zapomněli uplatnit nějakou daňovou slevu nebo nárok, můžete to napravit pomocí dodatečného daňového přiznání. Pokud jste naopak zjistili, že jste v minulém roce zaplatili méně daně, než jste měli, můžete to napravit pomocí opravy daňového přiznání. V obou případech se vám odpustí pokuta za prodlení nebo úrok z prodlení, pokud splníte podmínky daňového milostivého léta.

Pokuty
Řidiči, kteří dostali pokutu za špatné parkování, mohou požádat o její prominutí nebo snížení. Podmínkou je, že musí zaplatit poplatek za parkování v dané zóně a doložit to dokladem. Jak tedy postupovat, pokud chcete využít této možnosti?

Nejprve si zjistěte, zda jste opravdu spadli do akce milostivého léta. Platí to jen pro pokuty za parkování v modrých a fialových zónách, které jsou určeny pro rezidenty a jejich návštěvy. Pokud jste zaparkovali na chodníku, ve zpátečním pruhu nebo na jiném zakázaném místě, nemáte nárok na žádnou úlevu.

Pokud jste zaparkovali v modré nebo fialové zóně a dostali jste pokutu, musíte si zaplatit parkovné za dobu, kdy jste tam stáli. To můžete udělat buď pomocí mobilní aplikace Virtual Parking Meter, nebo na parkovacím automatu. Důležité je, abyste si uchovali doklad o platbě.

Potom musíte vyplnit formulář žádosti o prominutí nebo snížení pokuty a poslat ho spolu s dokladem o zaplaceném parkovném na e-mailovou adresu milostiveleto@praha.eu. Formulář najdete na webových stránkách městské policie. Můžete ho také vyzvednout na jakékoli služebně městské policie.
Žádost musíte podat do 30 dnů od doručení pokuty. Pokud ji podáte později, bude zamítnuta. Městská policie vám pak pošle rozhodnutí o vaší žádosti. Pokud vám pokutu prominou nebo sníží, nemusíte nic platit nebo zaplatíte jen část. Pokud vám pokutu neprominou ani nesníží, musíte ji zaplatit v plné výši.

Akce milostivého léta je určena jako pobídka pro řidiče, aby dodržovali pravidla parkování a platili za něj.